Startdag 2016

Startdag 2016

Eilanden van Hoop in San Salvador

Hoe breng je licht in de uitzichtloze sloppenwijken van San Salvador? Hoe doorbreek je de vicieuze cirkel van geweld en haat als er nauwelijks alternatieven zijn? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens de landelijke Vastenactie Startdag op 12 november in Utrecht. Het thema van de campagne in 2017 is ‘Eilanden van Hoop’.

Het begon meteen spannend. De nietsvermoedende gasten werden ontvangen door ‘bendeleden’, die de mensen uit elkaar hielden en hen met brute woorden en gebaren beduidden wat zij moesten doen. Een jonge ‘bedelaarster’ moest het elke keer ontgelden wanneer de ‘bendeleden’ haar in het vizier kregen. De manier waarop deze ‘bendeleden’ iedereen observeerden en instrueerden gaf de gasten een gevoel van ongemak en onveiligheid. Gevoelens die veel inwoners van San Salvador dagelijks ervaren. De acteurs gaven met hun act vorm aan de dagelijkse werkelijkheid van horen, zien en vooral zwijgen.

Tijdens de plenaire opening werden die ongemakkelijke gevoelens nog eens versterkt. Een stem vertelde hoe een jonge Salvadoraanse haar leven beschreef, waarin het altijd gevaarlijk is op straat en dagelijks tientallen doden vallen door bendegeweld. Een wereld waarin je maar het beste stil en onzichtbaar kunt zijn. Toch gloort er ook hoop aan de horizon. Vastenactie werkt samen met een aantal katholieke organisaties aan een project voor jongeren; het brengt hen op een andere manier met elkaar in contact en biedt een alternatief voor het bendeleven. Via speciale programma’s leren jongeren de waarde van hun eigen leven en dat van anderen in te zien.

De gasten konden verschillende lezingen en workshops bijwonen. De ambassadeur van El Salvador, Aida Luz Santos de Escobar schetste de problematiek van de wijken door de jaren heen. Nino Hensen, die een opleiding volgt om jongeren te helpen, verbleef langere tijd in San Salvador. Hij vertelde over de rauwe realiteit van het bendeleven, waar de enige uitwegen het ziekenhuis, de gevangenis of het kerkhof zijn. Speciale gast was voormalig vakbondsleider Alfredo Hernande. In 1982 werd hij als politiek gevangene geïnterviewd door vier IKON-journalisten. Zij werden daags erna vermoord.

Er was ook volop ruimte voor inspiratie: verhalen over de positieve effecten van ontwikkelingssamenwerking, een interactieve workshop over hoe je van angst naar hoop komt en de workshop ‘Eilanden van Hoop’. Over hoop en vertrouwen in het werven van nieuwe vrijwilligers voor toekomstige Vastenacties.

Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016 Startdag november 2016