Vastenactie-activiteiten in het land

Vastenactie-activiteiten in het land

Ook dit jaar wordt er in het hele land campagne gevoerd voor Vastenactie. In parochies, maar bijvoorbeeld ook op veel katholieke basisscholen. Zo doen 65 scholen mee aan de scholentour 2017. Zij konden kiezen uit de opvoering van een minimusical over de Barmhartige Samaritaan, een musical workshop of gastlessen over campagneland El Salvador. Daarnaast zijn medewerkers van Vastenactie in veel parochies uitgenodigd om bijvoorbeeld tijdens een sobere maaltijd of een viering iets te komen vertellen over het campagneproject. Nieuwsgierig naar wat er verder nog zoal wordt georganiseerd? We hebben een aantal bijzondere initiatieven voor u verzameld. 

 

Datum                 Plaats                Parochie                            Activiteit                                                                            Project

                             Duiven               Vier Evangelisten              Studentenkoor uit Kenia                                                 Een beter bestaan voor gehandicapte kinderen in                                                                                                                                                                                                            Kenia

Vasten                Woerden eo      Parochie Pax Christi        Pastoor Huub Spaan van de Pax Christiparochie       El Salvador
                                                                                                    gaat elke dag (behalve op zondag) een half uur
                                                                                                    wandelen. Niet alleen parochianen lopen mee,
                                                                                                    maar ook schoolklassen van de basisschool, een
                                                                                                    dominee van de PKN, een wethouder of burge-
                                                                                                    meester, leden van de MOV-groep, vertegenwoor-
                                                                                                    digers van maatschappelijke organisaties. Start
                                                                                                    om 09.00 uur; koffie na afloop.

Vasten               Maasland           OLV van Sion                     Er wordt iedere ochtend een vastenwandeling          
                            Schipluiden                                                    gehouden.
                            Den Hoorn

Zondag na         Zaandam           Jozefparochie                   Koffie met zelfgemaakt gebak door parochianen.    El Salvador
de mis

12 maart            Zaandam          Jozefparochie                    Fotopuzzeltocht met kleine lunch (12.00 uur)            El Salvador

13 maart            Bakhuizen         H.Christoffel Parochie      Thema-avond in Bakhuizen vanaf 20.00 uur met       WISH: Weekend Inclusive School Holidays
                                                                                                     een presentatie over Learn! Foundation.

16 maart            Nwe Niedorp    Par. Nwe Niedorp              Maaltijdensoepen voor het project Opbouw                Verbetering van een basisschool in Niafrang, Senegal
                                                                                                     Senegal; vanaf 18.00 uur.
 
17 maart            Zaandam          Jozefparochie                    Halfvastenspelen, rummikub en kaarten voor             El Salvador
                                                                                                     het goede doel (13.30 uur) € 4.00.
                                                                                                     Opgeven: jolandaluitjes@gmail.com 

17 maart            Dukenburg        Par. H. Stefanus                Jan Peters SJ gaat een avondvullend verhaal              Onderwijs aan vluchtelingenkinderen uit Syrië en Irak
                                                                                                     houden over het Frans van der Lugt centrum in
                                                                                                     Libanon. 

17 maart            Hulst                  Maria Sterre der Zee       Colombiaans drie-gangen menu vanaf 12.30 in            Muziek brengt vrede in Colombia                                                                                                                                         het gemeenschapshuis de Warande in St. Jansteen.                                                                                                                                                                                                     Prijs: 15 euro (exclusief drank). Aansluitend is er                                                                                                                                                                                                             om 15.00 een lezing over het project door Pater Swinne.                                                                                                                                                                                               Aanmelden via pastoriehulst@zeelandnet.nl                                                                  

18 maart            IJsselstein        Par. vd H Drie-eenheid     Barbecue en feestavond. Band Riverstone zorgt         Versterk gezinnen in Cambodja
                                                                                                    voor een gezellige feestavond. Inloop vanaf 18.00,
                                                                                                    aanvang barbecue 18.30, feestavond vanaf 20.30.
                                                                                                    Barbecue kost € 15 p.p. inclusief welkomstdrankje
                                                                                                    en gratis toegang tot het feest. Entree voor het feest
                                                                                                    bij inschrijving € 5 p.p. en aan de deur € 7 p.p. 

23 maart            ’t Veld                Par.Nwe Niedorp              Maaltijdensoepen vanaf 18 uur.                                       Verbetering van een basisschool in Niafrang, Senegal

 
23 maart            Fleringen           H. Pancratiusparochie     Schoolviering met sponsorloop (12.00 uur)                   Verbouw van een gezondheidscentrum en voortgang
                                                        Tubbergen                                                                                                                        brillenproject in Tanzania

24 maart           Dordrecht           H. Theresia van Avila       Actieavond voor Bangladesh van 17.00-20.30               Een visvijver maakt zorg voor gehandicapte kinderen
                                                                                                     met vastenmaaltijd, projectpresentatie en koor            in Bangladesh mogelijk

25 maart         Zaandam             Jozefparochie                   High Tea en workshop 'paascreatie knutselen'               El Salvador                                                                                                                                                                               Aanvang: 14.00 uur; deelname: €20,00
                                                                                                    opgeven: jolandaluitjes@gmail.com 

25 maart         Luttenberg           H. Cornelis Luttenberg    Overweging in de kerk en presentatie na de kerk          Aanleg electriciteit voor Hogeschool Landbouw en                                                                                                                                                                                                        Techniek in Zambia

25/26 maart   Tubbergen            H. Pancratiusparochie   Thema-weekend voor Tanzania                                        Verbouw van een gezondheidscentrum en voortgang                                                                                                                                                                                                    brillenproject in Tanzania

26 maart         Hazerswoude       H. Thomas                       Lezing door Joke Linders, auteur van het boek              Verbeteren van leef- en leeromstandigheden voor 
                         Rijndijk                                                              Witte zuster in donker Afrika. De lezing wordt               doof-blinde kinderen in Oeganda
                                                                                                    muzikaal omlijst door live gespeelde en gezongen
                                                                                                    Oegandese muziek. 

26 maart        Heerlen                   Andreas Parochie           Verslag van het projectbezoek aan Kabala.                    Aandacht voor kinderen en jongeren in Sierra Leone
                                                                                                    Aanvang: 11.30 uur in de Andreaskerk. Programma:
                                                                                                    viering met verhaal over Kabala, fototentoonstelling,
                                                                                                    koffie/thee, powerpoint, wandeling, workshop
                                                                                                    djembé, pindasoep eten.

26 maart        Kortenhoef            Hemelvaart Parochie      Filmmiddag in het Achterom in Kortenhoef.                   Met de bijen op pad in Lesotho
                                                                                                    Aansluitend komt een imker vertellen over                                                                                                                                                                                                                       het houden en van bijen (13.00 uur) 

28 maart        Vasse                      H. Pancratiusparochie   Sponsorloop Mariaschool in Vasse voor Tanzania       Verbouw van een gezondheidscentrum en voortgang                                                                                                                                                                                                   brillenproject in Tanzania

29 maart       Albergen                  H. Pancratiusparochie  Schoolviering Albergen met sponsorloop voor               Verbouw van een gezondheidscentrum en 
                                                                                                   Tanzania (09.00 uur), sponsorloop school Geesteren   voortgang brillenproject in Tanzania
                                                                                                   voor Tanzania (14.30 uur) 

31 maart       Zuiddorpe                Parochie Midden-           Benefietavond 19.00-21.30                                                 Gezondheidszorg voor Dalits en Tribals in India
                                                         Zeeuws-Vlaanderen

1 april            Oostburg                  H. Andreas Parochie      Benefietmiddag met koren uit de regio                           Vakopleiding voor werkloze jeugd in Bangladesh

1 april            Dordrecht                 H. Theresia van Avila     Parochie Vastennacht vanaf 16.30 uur: een avond       Een visvijver maakt zorg voor gehandicapte 
                                                                                                    en nacht in het teken van het vastenproject met           kinderen in Bangladesh mogelijk
                                                                                                    Bengaalse maaltijd, eucharistieviering en workshop. 

2 april            Houten                    RK Parochie Paus XXIII    Eucharisatieviering in Houten, de Togolose priester   Zorg voor de allerarmste kinderen in Togo                                                                                                                          Jean-Pierre Akueson gaat voor. De viering zal worden                                                                                                                                                                                                    door een Afrikaans koor dat liederen in een van de                                                                                                                                                                                                        Togolese talen zingt 

8 april            Krommenie              St. Petrusparochie          Verkoop van boeken en planten (20.00 uur)                    El Salvador

9 april            Zaandam                  Jozefparochie                 Slotdag: Met een handnijverheid kraam en                      El Salvador
                                                                                                     het rad van avontuur. Vanaf 11.00 uur. 

10 april          Sint Jansteen        H. Maria Sterre der Zee   Sponsorloop                                                                       Muziek brengt vrede in Colombia

16 april         Nieuw Namen         H. Maria Sterre der Zee  Concert door fanfare de Scheldezonen in de                Muziek brengt vrede in Colombia                                                                                                                                         Heilige Josephkerk te Nieuw Namen vanaf 14.30                                                                                                                                                                                                           Prijs: €5.-

23 juni           Wageningen              Goede Herderkerk        De Goede Herderkerk organiseert zaterdag 23 juni      Een dak boven het hoofd van de weeskinderen in
                                                                                                    van 10.00 uur tot 15.00 uur een fancy fair.                     Flores.