Ingezamelde geld overmaken

Ingezamelde geld overmaken

Wilt u de opbrengsten van uw Vastenactie rechtstreeks aan ons overmaken? Dat kan op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag o.v.v. de naam en plaatsnaam van uw school en het campagnejaar .

Maakt de parochie het geld aan ons over? Vraag dan of de penningmeester in de omschrijving het volgende vermeldt: Vastenactie Scholen, jaartal, naam school.