Inspiratie

Inspiratie

Vastenactie wil mensen aanzetten tot een periode van soberheid en matigheid in de veertigdagentijd. Van daar uit wil de campagne hen aansporen zich solidair op te stellen met hun medemensen, waar ook ter wereld. De katholieke sociale leer vormt de basis van ons denken en handelen. U leest daar meer over in onze Missie en visie.

Een korte introductie
De Katholieke Sociale Leer ziet alle mensen als deel van één grote, wereldwijde gemeenschap. De 'overheden' en landen zijn een deel van deze wereldwijde mensenfamilie.

Menselijke waardigheid
Respect voor de menselijke waardigheid is het uitgangspunt van de Katholieke Sociale Leer. Die waardigheid moet beschermd worden, omdat ieder mens geschapen is naar het evenbeeld van God.

Bonum Commune
Iedereen is medeverantwoordelijk voor een goede, rechtvaardige samenleving, het bonum commune.

Subsidiariteit
Omdat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor een goede samenleving, bekijkt de Katholieke Sociale Leer de organisatie van de samenleving vanuit de mensen zelf. Dit is het subsidiariteitsbeginsel. Het houdt in dat ingrijpen van 'bovenaf' pas gebeurt, als mensen het zelf niet redden. De verantwoordelijkheid voor de gemeenschap wordt dus steeds zo 'laag' mogelijk gelegd, liefst bij de mensen die het betreft.

Solidariteit
In iedere samenleving dreigen mensen buiten boord te vallen. De Katholiek Sociale Leer is solidair met deze mensen: ook zij maken immers deel uit van de wereldwijde familie van mensen.

Toepassingen
De Katholieke Sociale Leer heeft betrekking op veel onderwerpen: de relatie van mensen tot de overheid bijvoorbeeld, maar ook internationale vredesvraagstukken en de laatste jaren is er veel aandacht voor de relatie tussen de mens en de schepping. Met Vastenactie geven wij bijvoorbeeld via Groen geloven inhoud aan dat laatste aspect, maar ook met de 'ecologische kruiswegstatie'.