Startdag 2017

Startdag 2017

Vastenactie Startdag

In de vastenperiode willen we uiting geven aan onze ‘oude’ waarden: solidariteit, soberheid en spiritualiteit. Waarden die nu, in een tijd waarin op alle fronten aan solidariteit getornd wordt, nog steeds hun actualiteit tonen. We bewegen daarin met de tijd mee, we realiseren ons dat samen de dingen doen ons sterker maakt. Dat samendoen is in beweging, meer dan ooit doen we dat in tijdelijke gemeenschappen, met telkens andere dwarsverbanden. 

 

Doen wat niemand wil doen

De jaarlijkse Startdag van de Vastenactie vond dit jaar plaats op zaterdag 25 november in Gouda. De Startdag is hét ontmoetingsmoment en dient ter voorbereiding op de komende Vastenactiecampagne en het Vastenactie campagneproject 2018 in Mbala, Zambia. 

Komend jaar bezoeken we met Vastenactie het land Zambia waar de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria mensen die geïnfecteerd zijn met HIV/Aids helpen weer een rol te spelen in de maatschappij.

Tijdens de Startdag werd vooruit gekeken naar de campagne en spraken we via een live verbinding Zuster Yvonne die in Zambia verantwoordelijk is voor het werk van de congregatie. Marianne Lamers van World’s Best News vertelde ondermeer waarom we moeten ophouden met het enkel benadrukken van de misstanden in deze wereld en dat we vooral ook moeten benoemen wat er goed gaat. De boodschap hierbij was: ontwikkelingssamenwerking heeft ongelofelijk veel opgeleverd de laatste decennia en je inzetten voor een betere wereld helpt dus wel degelijk. 
Tijdens de lunch en gedurende de overige pauzes konden de bezoekers diverse informatiestands bezoeken.

Na de lunch waren er twee workshoprondes waarbij men uit acht verschillende workshops kon kiezen. Margot de Zeeuw vertelde tijdens een van de workshops over de inspiratie van de zusters, hun werk voor de allerarmsten en natuurlijk over het project dat we gaan steunen. Tijdens een andere workshop vertelden Elizabeth Schuringa en Steffie Jansen van World's Best News over de impact van positieve berichtgeving met als boodschap: ontwikkelingssamenwerking heeft ongelofelijk veel opgeleverd de laatste decennia en je inzetten voor een betere wereld helpt dus wel degelijk. Onno van Tongeren gaf een workshop Djembé en een aantal voorlichters kwamen namens de Hiv Vereniging vertellen over hoe het is om te leven met hiv in Nederland. Maurice Lagemaat gaf een interactieve workshop met als titel 'jongeren, hoe bereik je ze'. 

 

Startdag 2017 Startdag 2017 Startdag 2017 Startdag 2017 Startdag 2017 Startdag 2017 Startdag 2017 Startdag 2017 Startdag 2017 Startdag 2017 Startdag 2017 Startdag 2017 Startdag 2017 Startdag 2017