Het campagneproject 2017

Dit is een project van Vastenactie

Het campagneproject 2017

Met onze bijdrage steunen we verschillende initiatieven, alle ‘eilanden van hoop’ in een gewelddadige samenleving.
• Het Jeugdcentrum in Apopa van de zusters Angel de la Guarda.
• De oprichting van een jeugdcentrum in Mejicanos.
• Het sociale werk van de paters Passionisten in Mejicanos.
• Het werk van de vrijwilligers van Centro Bartholomé de las Casas (CBC) op basisscholen.
• CBC traint de vrijwilligers en steunt hen bij de uitvoering van hun werk.

Via het menu links vindt u meer informatie over de verschillende initiatieven.

 

Wat kunnen we bijdragen?
Voor 15 euro krijgt een jongere een eendaagse training tot begeleider.
Voor 50 euro kan een jongere op weg worden geholpen om een eigen bedrijfje te starten.
Voor 100 euro krijgen ouders en voogden een maand lang training over ethiek en opvoeding
Voor 150 euro krijgen 75 kinderen een maand lang les op het gebied van vreedzaam samenleven.