Over Stichting BVA

Over Stichting BVA

De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland is in 1961 opgericht in opdracht van de Nederlandse Bisschoppen. Wij zijn een zelfstandige stichting met een raad van bestuur.

We organiseren de campagnes van Vastenactie en Adventsactie. Daarbij ondersteunen wij meer dan 3.500 betrokken, enthousiaste vrijwilligers en particulieren initiatieven die de campagnes en acties handen en voeten geven binnen parochies, scholen of andere groepen.

De projecten die we steunen zijn sociaaleconomisch van aard, kleinschalig en zoveel mogelijk gericht op zelfhulp.

Op de website van Stichting BVA leest u meer over ons werk.