Wat doen we

De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie is de Rooms-Katholieke hulporganisatie voor Nederland. De Stichting ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving.

Solidariteit met medemensen in nood is een wezenskenmerk van kerkzijn. De projecten die de Stichting ondersteunt, komen dan ook ten goede aan alle mensen, zonder onderscheid in geloof, afkomst of sekse. Wij voeren campagne in samenwerking met particuliere initiatieven, in het bijzonder tijdens de Adventstijd voor Kerstmis en in de Vastentijd voor Pasen.