Projecten

Toon

Binnen het continent

Armoedebestrijding in Mbala, Zambia

Het Vastenactie-campagneproject 2018 richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen in Mbala, Zambia, die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn. Ze hebben allemaal een laag inkomen - tussen de 0 en 6 euro per week - en veel van hen hebben de zorg voor een aantal kleinkinderen. Via het project willen we ze helpen voldoende inkomen te verwerven zodat ze voor hun gezin kunnen zorgen.

Bekijk het project

Schoolproject Zambia 2018

Voor Vastenactie 2018 gaan we naar Zambia in Afrika. Het project waarvoor we geld gaan inzamelen, is helemaal in het noorden van Zambia, tegen de grens met Tanzania, in de stad Mbala. Daar helpen de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria volwassenen én kinderen die het moeilijk hebben.

Bekijk het project

Renovatie klaslokalen van basisschool in Kenia

Op de basisschool in Namanga in Zuid-Kenia krijgen niet alleen reguliere leerlingen, maar ook leerlingen met een verstandelijke beperking onderwijs. Met behulp van Vastenactie kunnen nu drie klaslokalen worden verbouwd om zo het groeiende aantal leerlingen te kunnen plaatsen. Ook zal een kas gebouwd worden, waar de verstandelijk beperkte leerlingen voedsel zullen leren verbouwen.

Bekijk het project

Rehabilitatie met behulp van een melkveehouderij in Pakistan

In Punjab, een deelstaat in Pakistan, worden veel christenen vervolgd vanwege hun geloof. Stichting Human Friends Organization gaat met behulp van Vastenactie een rehabilitatieproject opzetten voor gezinnen die beschuldigd zijn van godslastering en gezinnen die gedwongen zijn bekeerd.

Bekijk het project

Een beter bestaan voor meervoudig gehandicapte kinderen in Kenia

Het komt regelmatig voor dat gehandicapte kinderen in Kenia verborgen of verwaarloosd worden. Het Ewoi-programma van de diocese van Lodwar in Kenia wil hier verandering in brengen en heeft een dagopvang opgezet voor gehandicapte kinderen.

Bekijk het project

Centrum voor Eritrese vluchtelingen in Soedan

Het Refugee Center in Khartoum, Soedan, vangt honderden vluchtelingen uit Eritrea op. Er zijn al sportvelden, kerkjes, een bibliotheek en een internetcafé opgericht in dit centrum. Nu wil het Center met de bijdrage van Vastenactie de golfplaten daken vervangen en nieuwe boeken en onderwijsmaterialen aanschaffen voor de scholen op het terrein.

Bekijk het project

Het versterken van gezinnen in Cambodja

De bewoners van Andong, Cambodja, zijn door de overheid uit de stad verdreven en in Andong geplaatst. Dit is een onveilige omgeving voor kinderen om op te groeien. Stichting SCCO zet zich in voor deze kinderen en hun families door met behulp van Vastenactie een familieondersteuningsprogramma op te zetten.

Bekijk het project

Meisjeshuis voor Masai in Kenia

In Mopia, in het zuiden van Kenia, gaan veel meisjes regelmatig niet naar school omdat ze onderweg worden lastiggevallen. De Catharina Foundation wil een oplossing bieden door een meisjeshuis naast de school te bouwen waar het voor de meisjes mogelijk is om te overnachten.

Bekijk het project

Sociaal-economische ontwikkeling voor inwoners van rurale gebieden in India

In India bestaan overheidsprogramma’s die gezinnen die onder de armoedegrens leven, kunnen helpen. De meerderheid van de arme gezinnen in rurale gebieden hebben hier echter geen weet van. Stichting Sampada Udupi wil de inwoners van het district Udupi inlichten over deze programma’s met behulp van maatschappelijk werkers.

Bekijk het project

Inrichting van ICT-ruimtes voor school in Ghana

Onderwijs is dé sleutel tot een betere levensstandaard. Met dit motto is de FIC-school in Nandom, Ghana, opgericht. De school beschikt over twee ICT-werkruimtes die met behulp van Vastenactie ingericht kunnen worden.

Bekijk het project

Sanitaire voorzieningen voor kinderen uit risicogroepen in Peru

Het Huis Verónika, gelegen ten zuiden van Lima, is een centrum dat scholing en opvang biedt aan jongeren die op straat leven of seksueel worden uitgebuit. Met behulp van Vastenactie kunnen betere sanitaire voorzieningen in Huis Verónika worden aangelegd.

Bekijk het project

Bouw van twee kleuterscholen in Sri Lanka

Vanwege de burgeroorlog in Sri Lanka zijn veel schoolgebouwen verwoest. In de dorpen Sampoor en Verugal zullen twee nieuwe kleuterscholen gebouwd worden. De ouders van de kinderen op de kleuterscholen kunnen daarnaast ook gebruikmaken van microkredieten om uit de armoede te ontsnappen.

Bekijk het project

Met de bijen op pad in Lesotho

Bijen zorgen voor betere bestuiving van gewassen, wat resulteert in een betere oogst. Bijen produceren ook honing, die verkocht kan worden en zo voor extra inkomsten kan zorgen. Vastenactie helpt de Good Shephard Sisters bij het opleiden van arme mensen tot bijenhouders in Lesotho.

Bekijk het project

Een dak boven het hoofd van de weeskinderen in Flores

Het Sint Elizabeth-weeshuis op het Indonesische eiland Flores bestaat al enkele decennia. Op dit moment regent het tijdens de moesson naar binnen, daarom is het dak van dit weeshuis dringend aan vervanging toe. Met behulp van Vastenactie zal dit gerealiseerd worden in 2017.

Bekijk het project

Twee extra klaslokalen voor technisch onderwijs in Kameroen

Met de bijdrage van Vastenactie kunnen twee klaslokalen voor technisch onderwijs gebouwd worden voor de St. Anthonyschool in Kameroen. Door technisch onderwijs aan te bieden, maakt de school het voor leerlingen mogelijk om door te stromen naar technisch vervolgonderwijs.

Bekijk het project

Beroepsopleidingen en bewustwording voor drop-outmeisjes in India

Met de steun van Vastenactie kan het Seva Kendra Vocational Training Centre opgezet worden, waar meisjes en vrouwen beroepsopleidingen kunnen volgen. Door het volgen van deze opleidingen zullen deze vrouwen zelfstandig een stabiel inkomen kunnen genereren.

Bekijk het project

Werk en toekomst voor de armste mensen in Togo

In de regio Kara in Togo is het werkloosheidspercentage hoog. Stichting CSJ Kara wil de bevolking zicht op werk en een duurzame toekomst bieden. Ze biedt jongeren een vakopleiding aan en ondersteunt hen daarna met het opzetten van hun eigen ondernemingen.

Bekijk het project

WISH: Weekend Inclusive School Holidays

Om het lage niveau van Engels en de gedragsproblemen van leerlingen op twee basisscholen in Kilifi, Kenia, aan te pakken, is het WISH-project ontwikkeld. Dit project biedt leerlingen alternatieve leertrajecten aan, waar de leerlingen zowel sociale als educatieve vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Bekijk het project

Onderwijsmiddelen voor de St. Joseph School in Sri Lanka

Op de St. Joseph School in Sri Lanka worden ongeveer dertig doofstomme kinderen opgevangen en onderwezen. Met behulp van Vastenactie zal deze school voorzien worden van goede en moderne onderwijs- en leermiddelen die aansluiten bij de beperking van deze kinderen.

Bekijk het project

Gezondheidszorg voor Dalits en Tribals in India

Stichting Medisch Werk Mumbai biedt in samenwerking met de Sacred Heart Brothers Society gezondheidszorg aan afgelegen dorpsgemeenschappen in het Gulbarga district in India. Met hulp van Vastenactie kan dit medische werk voortgezet worden en kan er extra aandacht komen voor kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.

Bekijk het project

Onderwijs aan vluchtelingenkinderen uit Syrië en Irak

Het Frans van der Lugt Center in Beiroet biedt onderwijs aan Syrische en Irakese vluchtelingen. Goed onderwijs kan deze kinderen weer hoop en veiligheid bieden. Met de bijdrage van Vastenactie worden alle kinderen voorzien van de nodige schoolmaterialen.

Bekijk het project

Water zorgt voor toekomst in Ghana

In het noorden van Ghana is het erg heet en droog. Bamboe is een van de weinige planten die dit klimaat goed aankunnen en duurzaam verbouwd kunnen worden. Stichting Barbarugo wil daarom bamboe introduceren bij de boeren in Noord-Ghana, en zo hun gezinnen helpen om in hun eigen levensbehoeften te voorzien.

Bekijk het project

Onderwijs aan kinderen met een handicap in Papoea-Nieuw-Guinea

Een school in Lae, op Papoea-Nieuw-Guinea, biedt naast regulier onderwijs ook onderdak aan twintig leerlingen met een handicap. Om deze kinderen passend onderwijs te kunnen bieden, heeft de school extra faciliteiten en externe deskundigheid nodig.

Bekijk het project

Aanleg elektriciteit voor hogeschool Landbouw en Techniek in Zambia

Met het doel om jongeren een beter toekomstperspectief te bieden, heeft de stichting ‘Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst’ een hogeschool voor landbouw en techniek opgericht. Met behulp van Vastenactie zal op deze school elektriciteit aangelegd worden, zodat er nieuwe opleidingen aangeboden kunnen worden.

Bekijk het project

Verbetering van een basisschool in Niafarang, Senegal

Stichting Opbouw Senegal heeft in voorgaande jaren in het dorp Niafarang een school gebouwd. Drie aspecten van deze school zullen dit jaar verbeterd worden met behulp van Vastenactie. De vloer zal betegeld worden, er zal een dak worden gebouwd en er zullen vijfhonderd cashewbomen geplant worden.

Bekijk het project

Verbetering van onderwijsvoorzieningen Lideta Mariam School in Ethiopië

De Lideta Mariam-school biedt onderwijs aan kinderen in het afgelegen district Irob in Ethiopië. De school is toe aan uitbreiding en met behulp van Vastenactie zullen een computerlokaal, een laboratorium en een bibliotheekruimte opgezet worden. Ook zullen de sanitaire voorzieningen worden verbeterd.

Bekijk het project

Pluimveehouderij in het Cafasso Centre in Kenia

Het Cafasso Centre is een doorgangshuis waar jongens na hun vrijlating uit de gevangenis praktijkgericht onderwijs krijgen. Het project biedt deze jongens na hun vrijlating zo een betere kans in de samenleving. Met behulp van Vastenactie kan het Cafasso Centre uitbreiden met een pluimveehouderij.

Bekijk het project

Verbeteren van leef- en leeromstandigheden voor doof-blinde kinderen in Oeganda

De St. Mark VII-school in Oeganda biedt onderwijs en opvang aan dove en doof-blinde kinderen. Door het aanleggen van een ondergronds waterreservoir, een keuken en een groentetuin zullen de leef- en leeromstandigheden van de kinderen die op de school verblijven, er aanzienlijk op vooruitgaan.

Bekijk het project

Voortgezet onderwijs voor kinderen in Gambia

In Sanyang, Gambia, stoppen veel kinderen voortijdig met het basisonderwijs, omdat zij voor de laatste drie leerjaren naar een ander dorp moeten reizen. De St. Vincent de Paul-basisschool kan met behulp van Vastenactie uitbreiden en daarmee alle leerjaren van het basisonderwijs aanbieden.

Bekijk het project

Opknappen gezondheidscentrum en voortgang brillenproject in Tanzania

Het gezondheidscentrum in het afgelegen dorp Matamba in Tanzania is van groot belang voor de lokale bevolking. Grotere ziekenhuizen zijn ver weg en door de afstand niet toegankelijk voor armere mensen. Met behulp van Vastenactie zal het lokale gezondheidscentrum worden uitgebreid en zorgen voor betere gezondheidszorg voor de inwoners van Matamba.

Bekijk het project

Een visvijver maakt zorg voor gehandicapte kinderen in Bangladesh mogelijk

Stichting PhySCI heeft een dagbehandelingscentrum opgericht voor gehandicapte kinderen op het platteland van Dinajpur, Bangladesh. Met de steun van Vastenactie zal bij dit centrum een viskweekvijver worden aangelegd om zo inkomsten te genereren voor het centrum en het financieel zelfstandig te kunnen laten functioneren.

Bekijk het project

Restauratie en uitbreiding van gezondheidscentrum in Kameroen

Het medisch centrum in Batouri, Kameroen, is ernstig verouderd en door toename van het aantal patiënten veel te klein geworden. Om toch kwalitatief goede zorg te kunnen bieden, zal er een apart gebouw komen voor de kraamzorg en het verlenen van primaire gezondheidszorg.

Bekijk het project

Aandacht voor kinderen en jongeren in Sierra Leone

Aan kinderrechten wordt in Sierra Leone nog geen prioriteit gegeven. Daarom zet Stichting Taiama-Andreas zich samen met Defence for Children International hiervoor in. Ze geven kinderen en jongeren, via jongerennetwerken, de kans om samen een stem te vormen in de strijd voor betere kinderrechten.

Bekijk het project

Vakopleiding voor werkloze jeugd in Bangladesh

Op het platteland van Bangladesh is sprake van veel werkloosheid onder jongeren. Stichting SAKO werkt samen met Stichting Aloshikha in Bangladesh aan vakopleidingen voor deze jongeren om ze zo een kans op een mooie toekomst te bieden.

Bekijk het project

Zorg voor de allerarmste kinderen in Togo

In Togo bestaat er geen collectieve ziektekostenverzekering. Hierdoor hebben de allerarmste kinderen vaak geen kans op medische hulp bij ziekte. Stichting Kinderhulp Togo zet zich daarom in om gezondheidszorg voor de allerarmsten toegankelijk te maken en de noodzaak tot gezondheidszorg te beperken.

Bekijk het project

Levensonderhoud en vervoer voor kinderen in Chili

Stichting Kinderdorpen Chili zet zich in voor kansarme kinderen in Chili. Deze kinderen komen vaak uit arme, gewelddadige gezinnen. Met behulp van Stichting Kinderdorpen Chili worden deze kinderen opgevangen en wordt ze weer een kans op een hoopvolle toekomst geboden.

Bekijk het project

Muziek brengt vrede in Colombia

Geweld is aan de orde van de dag in Colombia. Ook jongeren sluiten zich vaak aan bij gewelddadige groeperingen en raken zo betrokken bij de strijd. Het project Casa Lúdica wil een alternatief bieden voor jongeren in Colombia en ruilt de wapens in voor muziekinstrumenten!

Bekijk het project

Voortgezet onderwijs voor kinderen in Tanzania

Middelbaar onderwijs is in Tanzania nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vaak zijn de lange afstanden en hoge kosten oorzaak van dit probleem. Om kansarme leerlingen te helpen, steunt Vastenactie het Elisabeth Center bij het opzetten van goed middelbaar onderwijs in het dorp Kolila in Tanzania.

Bekijk het project

Eilanden van hoop in San Salvador

El Salvador is het meest gewelddadige land ter wereld. Een aantal katholieke organisaties slaat de handen ineen en bouwt in deze zee van geweld eilanden van vrede en hoop.

Bekijk het project

Nieuwe matrassen voor een ziekenhuis in Tanzania

Met de steun van de overheid en het bisdom kunnen in het Bukumbi Hospital in Tanzania 30.000 patiënten per jaar behandeld worden. De matrassen dienen echter dringend vervangen te worden en daar is geen geld voor. Vastenactie 2016 steunt de Witte Paters om nieuwe matrassen aan te kopen.

Bekijk het project

Oeganda

In 2016 gaat Vastenactie naar Oeganda. Het gebied dat we bezoeken is een arm, achtergebleven gebied. Door de steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land veel te laag.

Bekijk het projectVastenactie nodigt u uit over grenzen te kijken. Niet naar de armen, maar naar mensen die leven in armoedige omstandigheden. Een subtiel verschil: we zijn allemaal gelijkwaardig mens. Door de harde realiteit leven we echter met verschillende mogelijkheden, kansen en vooruitzichten. Daarom steunen wij mensen die direct hoop bieden aan mensen die leven in economisch, sociaal en maatschappelijk zware omstandigheden.

Projectaanvraag indienen

Wilt u een aanvraag indienen voor een project binnen Vastenactie? Klik op 'doe een projectaanvraag', vul het formulier in en we nemen zo snel als mogelijk contact met u op voor een kennismakingsgesprek.