Projecten

Toon

Binnen het continent

Aanleg elektriciteit voor hogeschool Landbouw en Techniek in Zambia

Met het doel om jongeren een beter toekomstperspectief te bieden, heeft de stichting ‘Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst’ een hogeschool voor landbouw en techniek opgericht. Met behulp van Vastenactie zal op deze school elektriciteit aangelegd worden, zodat er nieuwe opleidingen aangeboden kunnen worden.

Bekijk het project

Verbetering van een basisschool in Niafarang, Senegal

Stichting Opbouw Senegal heeft in voorgaande jaren in het dorp Niafarang een school gebouwd. Drie aspecten van deze school zullen dit jaar verbeterd worden met behulp van Vastenactie. De vloer zal betegeld worden, er zal een dak worden gebouwd en er zullen vijfhonderd cashewbomen geplant worden.

Bekijk het project

Verbetering van onderwijsvoorzieningen Lideta Mariam school

De Lideta Mariam school biedt onderwijs aan kinderen in het afgelegen district Irob in Ethiopië. De school is toe aan uitbreiding en met behulp van Vastenactie zullen een computerlokaal, een laboratorium en een bibliotheekruimte opgezet worden. Ook zullen de sanitaire voorzieningen worden verbeterd.

Bekijk het project

Pluimveehouderij in het Cafasso Centre in Kenia

Het Cafasso Centre is een doorganghuis waar jongens na hun vrijlating uit de gevangenis praktijkgericht onderwijs krijgen. Het project biedt deze jongens na hun vrijlating zo een betere kans in de samenleving. Met behulp van Vastenactie kan het Cafasso Centre uitbreiden met een pluimveehouderij.

Bekijk het project

Verbeteren van leef- en leeromstandigheden voor doof-blinde kinderen in Oeganda

De St. Mark VII school in Oeganda biedt onderwijs en opvang aan dove en doof-blinde kinderen. Door het aanleggen van een ondergronds waterreservoir, een keuken en een groentetuin zullen de leef- en leeromstandigheden van de kinderen die op de school verblijven, er aanzienlijk op vooruit gaan.

Bekijk het project

Voortgezet onderwijs voor kinderen in Gambia

In Sanyang, Gambia, stoppen veel kinderen voortijdig met het basisonderwijs, omdat zij voor de laatste drie leerjaren naar een ander dorp moeten reizen. De St. Vincent de Paul basisschool kan met behulp van de Vastenactie uitbreiden en daarmee alle leerjaren van het basisonderwijs aanbieden.

Bekijk het project

Opknappen gezondheidscentrum en voortgang brillenproject in Tanzania

Het gezondheidscentrum in het afgelegen dorp Matamba, Tanzania, is van groot belang voor de lokale bevolking. Grotere ziekenhuizen zijn ver weg en door de afstand niet toegankelijk voor armere mensen. Met behulp van Vastenactie zal het lokale gezondheidscentrum worden uitgebreid en zorgen voor betere gezondheidszorg voor de inwoners van Matamba.

Bekijk het project

Een visvijver maakt zorg voor gehandicapte kinderen in Bangladesh mogelijk

Stichting PhySCI heeft een dagbehandelingscentrum opgericht voor gehandicapte kinderen op het platteland van Dinajpur, Bangladesh. Met de steun van de Vastenactie zal bij dit centrum een viskweekvijver worden aangelegd om zo inkomsten te genereren voor het centrum en het financieel zelfstandig te kunnen laten functioneren.

Bekijk het project

Restauratie en uitbreiding van gezondheidscentrum in Kameroen

Het medisch centrum in Batouri, Kameroen, is ernstig verouderd en door toename van het aantal patiënten veel te klein geworden. Om toch kwalitatieve zorg te kunnen bieden, zal er een apart gebouw komen voor de kraamzorg en het verlenen van primaire gezondheidszorg.

Bekijk het project

Aandacht voor kinderen en jongeren in Sierra Leone

Aan kinderrechten wordt in Sierra Leone nog geen prioriteit gegeven. Daarom zet Stichting Taiama-Andreas zich samen met Defence for Children International hiervoor in en geven zij kinderen en jongeren, via jongerennetwerken, de kans om samen een stem te vormen in de strijd voor betere kinderrechten.

Bekijk het project

Vakopleiding voor werkloze jeugd in Bangladesh

Op het platteland van Bangladesh is sprake van veel werkloosheid onder jongeren. Stichting SAKO werkt samen met Stichting Aloshikha in Bangladesh aan vakopleidingen voor deze jongeren om hen zo een kans op een mooie toekomst te bieden.

Bekijk het project

Zorg voor de allerarmste kinderen in Togo

In Togo bestaat er geen collectieve ziektekostenverzekering. Hierdoor hebben de allerarmste kinderen vaak geen kans op medische hulp bij ziekte. Stichting Kinderhulp Togo zet zich daarom in om gezondheidszorg voor de allerarmsten toegankelijk te maken en de noodzaak tot gezondheidszorg te beperken.

Bekijk het project

Levensonderhoud en vervoer voor kinderen in Chili

Stichting Kinderdorpen Chili zet zich in voor kansarme kinderen in Chili. Deze kinderen komen vaak uit arme, gewelddadige gezinnen. Met behulp van Stichting Kinderdorpen Chili worden deze kinderen opgevangen en wordt hen weer een kans op een hoopvolle toekomst geboden.

Bekijk het project

Muziek brengt vrede in Colombia

Geweld is aan de orde van de dag in Colombia. Ook jongeren sluiten zich vaak aan bij gewelddadige groeperingen en raken zo betrokken bij de strijd. Het project Casa Lúdica wil een alternatief bieden voor jongeren in Colombia en ruilt de wapens in voor muziekinstrumenten!

Bekijk het project

Voortgezet onderwijs voor kinderen in Tanzania

Middelbaar onderwijs is in Tanzania nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vaak zijn de lange afstanden en hoge kosten oorzaak van dit probleem. Om kansarme leerlingen te helpen, steunt Vastenactie het Elisabeth Center bij het opzetten van goed middelbaar onderwijs in het dorp Kolila in Tanzania.

Bekijk het project

Eilanden van hoop in San Salvador

El Salvador is het meest gewelddadige land ter wereld. Een aantal katholieke organisaties slaat de handen ineen en bouwt in deze zee van geweld eilanden van vrede en hoop.

Bekijk het project

Nieuwe matrassen voor een ziekenhuis in Tanzania

Met de steun van de overheid en het bisdom kunnen in het Bukumbi Hospital in Tanzania 30.000 patiënten per jaar behandeld worden. De matrassen dienen echter dringend vervangen te worden en daar is geen geld voor. Vastenactie 2016 steunt de Witte Paters om nieuwe matrassen aan te kopen.

Bekijk het projectVastenactie nodigt u uit over grenzen te kijken. Niet naar de armen, maar naar mensen die leven in armoedige omstandigheden. Een subtiel verschil: we zijn allemaal gelijkwaardig mens. Door de harde realiteit leven we echter met verschillende mogelijkheden, kansen en vooruitzichten. Daarom steunen wij mensen die direct hoop bieden aan mensen die leven in economisch, sociaal en maatschappelijk zware omstandigheden.

Projectaanvraag indienen

Wilt u een aanvraag indienen voor een project binnen Vastenactie? Klik op 'doe een projectaanvraag', vul het formulier in en we nemen zo snel als mogelijk contact met u op voor een kennismakingsgesprek.