Dien een Eigen Doel in

Dien een Eigen Doel in

Beoordelingsformulier Eigen Doelen

Wilt u voor 2017 een Eigen Doel indienen? Of hebt u al een Eigen Doel ingediend? Dan kunt u hier het beoordelingsformulier downloaden dat Vastenactie hanteert voor de Eigen Doelen. Aan de hand van deze inhoudelijke criteria worden de projecten beoordeeld. Hier kunt u uw eigen aanvraag op doornemen en zo een inschatting maken of uw project aan deze criteria voldoet.

LET OP! De uiterste inleverdatum voor Eigen Doelen is 1 oktober 2016. Zorg ervoor dat u het aanvraagformulier met alle bijbehorende documenten op tijd inlevert.
Voor vragen, neem gerust contact op met het projectenteam van Vastenactie via projecten@vastenactie.nl of via 070-779 6008.