Mgr.Oscar Romero

Dit is een project van Vastenactie

Mgr.Oscar Romero

Aartsbisschop Romero (1917-1980) ontwikkelde zich tot een charismatische leider, die de toenemende onderdrukking van de Salvadoraanse bevolking door de junta scherp veroordeelde. Zijn preek was wekelijks via de radio te beluisteren en zijn woorden klonken tot in alle uithoeken van het land. De aartsbisschop koos onverbloemd de kant van de armen en onderdrukten en hij pleitte voor structurele hervormingen. Mgr. Romero was mateloos populair. Een van de zaken die daaraan zeker heeft bijgedragen, was zijn keuze om in een simpel, klein huis, dichtbij de armen te gaan wonen in plaats van in het aartsbisschoppelijk paleis.

Mgr. Romero verwierp het staatsterrorisme. Hij erkende bovendien het recht op zelfverdediging en vond dat er gegronde redenen waren voor een volksopstand. Een bekend citaat is bijvoorbeeld gericht aan de Salvadoraanse elite: “Jullie martelen en doden en houden meer van geld dan van de mensen.” Met de revolutionaire weg van de latere bevrijdingstheologen wilde Mgr. Romero weinig te maken hebben. Hij beschouwde de kerk als een gemeenschap die vanuit het Evangelie wees op de sociale misstanden en de uitbuiting door dictators en die daar stelling tegen nam, ongeacht of de onderdrukkers rechts, fascistisch, links, of marxistisch waren.

In mei 1979 bezocht hij Paus Johannes Paulus II in het Vaticaan en overhandigde hem dossiers met de bevindingen over de schendingen van de mensenrechten. De moord op priesters nam toe, zeker op die priesters die Romero steunden. In het buitenland nam de bewondering voor Mgr. Oscar Romero toe, ook in Nederland. Hij sprak profetische woorden: “Als ze me doden, zal ik in het Salvadoraanse volk herrijzen”. Op 24 maart 1980 werd hij doodgeschoten terwijl hij de mis las, maar zijn geest is nog altijd springlevend in El Salvador. Overal hangt zijn portret, overal spreken mensen over hem als gids, als voorbeeld. In augustus 2014 maakte paus Franciscus bekend het proces tot zaligverklaring van Mgr. Romero te willen bespoedigen; de zaligverklaring volgde op 23 mei 2015. De paus noemde Mgr. Romero een man 'die bouwde aan vrede met de kracht van de liefde'. 

Tot op de dag van vandaag inspireert Mgr. Romero honderden miljoenen katholieken wereldwijd. Hij sprak niet alleen over het gebod 'Heb je naaste lief', maar bracht het ook in de praktijk. Hij stelde met grote moed de onrechtvaardigheid aan de kaak waaronder de mesen in zijn land gebukt gingen. Hij herinnerde ons eraan dat we Christus vinden in de armen en verdrukten van deze wereld en dat we het lijden van onze broeders en zusters in nood niet kunnen negeren. Wij kunnen zijn erfenis eren door zijn voorbeeld te volgen: door onrechtvaardigheid aan de kaak te stellen waar we dat tegenkomen en door ons uit te spreken over de oorzaken van armoede en lijden.