Hongerdoek 'God of Goud?'

Hongerdoek 'God of Goud?'

 

In de Middeleeuwen was het gebruikelijk tijdens de vastentijd met een doek het altaar aan het zicht te onttrekken. In de spiritualiteit van die dagen werd zo de afstand tussen God en mens benadrukt en werden mensen uitgenodigd om na te
denken over hun leven in gelovig perspectief. Ter ondersteuning daarvan werd het gebruik om symbolen en afbeeldingen over het lijden en sterven van Jezus op de doek aan te brengen.

In de 18de eeuw is dit gebruik verloren gegaan, maar in 1976 heeft Misereor, de Duitse zusterorganisatie van Vastenactie, het gebruik weer opgepakt, zij het dat het verhaal over het lijden en sterven van Jezus werd vervangen door een verhaal van mensen uit het Zuiden: hun verhaal over lijden, dood én opstanding. Op de huidige hongerdoeken laten kunstenaars uit het Zuiden iets zien van hun spiritualiteit bij hun inzet voor een betere en meer rechtvaardige wereld

God of Goud?

De hongerdoek 2015-2016 God of Goud - Hoeveel is genoeg? is geschilderd door de Chinese kunstprofessor Dao Zi. De doek is gebaseerd op Mattheüs 6, 19-24, ‘Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Niemand kan twee heren dienen’. Anders dan bij voorgaande hongerdoeken, schildert Dao Zi geen afbeelding van die Bijbeltekst, maar een verbeelding, een actualisering ervan. Hij beperkt zich daarbij tot een paar basisvormen, zoals kruis, cirkel, driehoek en vierkant. Vormen die in ons religieus bewustzijn diep verankerd zijn. Diverse vormen rijgen zich aaneen tot een kruis, dat van hoog naar laag en van links naar rechts het beeld bepaalt. Ook de kleurstelling is beperkt: goud, zwart, helder grijs als een schakering van zwart, en een weinig rood.

Handleidingen en teksten

In de webshop vindt u een korte en een uitgebreide beschrijving van de symboliek van de hongerdoek én diverse documenten die u kunnen ondersteunen bij het organiseren van bijeenkomsten rondom de hongerdoek. Er is een kant-en-klare powerpointpresentatie beschikbaar die u kunt gebruiken én een kant-en-klare bijeenkomst om met kinderen aan de slag te gaan met dit abstracte schilderij.