Materialen bestellen

0 items toegevoegd

Bouwstenen vieringen Adventsactie 2022

  • Download
  • Gratis

Parochies besteden op uiteenlopende manieren aandacht aan de Adventsactie tijdens de vieringen. Sommige parochies kiezen voor één project en verwerken dit op één of meerdere zondagen in de viering. Andere parochies geven elke week informatie over een ander project. In deze ‘Bouwstenen voor vieringen’ is zo veel mogelijk rekening gehouden met de verschillende praktijken in parochies. Er is materiaal voor elk project: voorbede en collecteaankondiging. En algemeen materiaal voor elke zondag: teksten rondom het ontsteken van de kaarsen, aanzetten voor inleiding of overweging.