Materialen bestellen

0 items toegevoegd

Lesmateriaal middelbaar onderwijs - Duurzaamheid

  • Download
  • Gratis

Ter gelegenheid van de Week van het Katholiek Onderwijs is er lesmateriaal ontwikkeld. Voor het middelbaar onderwijs is het volgende materiaal beschikbaar:

  • Laudato Si', het goede leven delen en beschermen. Dit lesmateriaal bestaat uit opdrachten die door leerlingen van het d'Outremondcollege in Drunen zijn bedacht, onder leiding van docenten Dr. Bill Banning en Marijke Heuvelink.