Henriët Lases ontvangt Bonifatiuspenning

Nieuws

12 oktober 2018

Aan het eind van de jaarlijkse buitenviering op 1 juli in de tuin van de Sint Jozefkerk in Zuidhorn, was er een bijzondere verrassing voor mevrouw Henriët Lases. Namens de bisschop van Groningen-Leeuwarden ontving zij uit handen van locatieraadvoorzitter Tom Fransen de Bonifatiuspenning. Gedurende vele jaren zet zij zich in voor de (Sint Jozefparochie en) Jozefgemeenschap: als koorlid, lector, parochiaan-voorganger (DOLP), koster, bestuurslid, koffieschenkster, voor de thuiscommunie: aan de opsomming kwam geen einde…Bovendien zet Henriët zich óók in voor Vastenactie: als lid van de adviesraad en door haar betrokkenheid bij de voorbereidingen en organisatie van de jaarlijkse Startdag van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Ook namens Vastenactie dus een hartelijk dankjewel én gefeliciteerd met deze mooie blijk van waardering. Henriët was, is en blijft hopelijk nog lange tijd van onschatbare waarde voor de Jozefparochie en Jozefgemeenschap én voor Vastenactie.