Diep onder de indruk!

Nieuws

6 november 2015

Stg. Bisschoppelijke Vastenactie diep onder de indruk van inzet en betrokkenheid van Nederlandse R.K.-gemeenschap

Adventsactie en Vastenactie ondersteunen mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een menswaardig bestaan en een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving. Daarbij kunnen we steunen op de wereldwijde kerkelijke infrastructuur van de R.-K. kerk. Hierdoor kunnen we gemeenschappen in Nederland verbinden met gemeenschappen over de hele wereld waar de hulp hard nodig is.

Een goed voorbeeld hiervan is het campagneproject van de Vastenactie in 2014: het werk van de zusters van St. Jozef van Cluny in Koidu, Sierra Leone. Vastenactie is diep onder de indruk van de inzet en betrokkenheid van de Nederlandse R.-K. gemeenschap, die in het hele land campagne voerde om geld in te zamelen voor dit project. Met de opbrengsten van die gezamenlijke inspanningen, konden we de mensen in Koidu helpen hun door oorlog verwoeste samenleving weer op te bouwen.

Tijdens de Advent wist de R.-K. kerk in Nederland zich verbonden met tien landen wereldwijd. Een van die landen was Guatemala, waar dankzij de Nederlandse verbondenheid 38 vrouwen hebben leren lezen en schrijven. In Egypte steunden we bijvoorbeeld de Blauwe Zusters, die gehandicapte kinderen liefdevol opvangen en een thuis bieden. U leest meer over deze en andere projecten in het Jaarverslag.

Natuurlijk kijken we in het jaarverslag ook naar de financiële resultaten. Die zijn hoopgevend: de totale baten liggen 366 duizend euro hoger dan begroot en 160 duizend euro hoger dan in 2013. In 2014 werd de Vastenactie-campagne voor de tweede keer volledig in eigen beheer gevoerd en zijn er voorbereidingen getroffen om de samenwerking met Cordaid verder te ontvlechten. Cordaid blijft voor de Stichting de projecten begeleiden; de Stichting heeft het donateursbeheer en de financiële administratie in eigen beheer genomen op 1 januari 2015. We zijn Cordaid uiteraard zeer erkentelijk voor de goede ondersteuning en overdracht!

Download het jaarverslag