Update Vastenactie Campagneproject 2014

Nieuws

5 april 2018

In 2014 richtte het Vastenactiecampagneproject zich op Sierra Leone. Doel van het project was mensen te helpen hun door de oorlog verwoeste samenleving weer op te bouwen. Dit project is uitgevoerd door de Zusters van St. Jozef van Cluny in Koidu, Sierra Leone.

Met dit project zijn in totaal 68 vrouwengroepen opgericht die deelnamen aan de ‘business and saving’ programma’s waarmee ze kleine coöperaties vormen. Het doel is mensen te helpen zelfstandige, goede burgers te worden, zodat ze voor zichzelf en later voor hun gezin kunnen zorgen en een goede bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.

Alle groepen zijn inmiddels zelfstandig. Drie verschillende groepen zijn door Vastenactie bezocht. In de Betuka groep spreken verschillende vrouwen enthousiast over hoe het deelnemen aan de vrouwengroep hun leven heeft verbeterd. Kumbajaka heeft bijvoorbeeld een handel in plastic kunnen opzetten en Kumba Nyanderjoh heeft een groentetuin opgezet. Het deelnemen aan de groep geeft de leden ook emotionele steun. Ladispuye vertelde dat ze na het overlijden van haar man veel steun heeft gekregen van de groep. Sia Gbondo is haar groep ook zeer dankbaar voor alle steun en motivatie. Ook vertelt zij trots dat ze zelf nooit naar school is geweest, maar dat haar kinderen nu wel naar school kunnen!