In memoriam Arie Kramer (1927-2018)

Nieuws

28 mei 2018

Op 16 maart 2018 overleed op 90-jarige leeftijd Arie Kramer. Op voordracht van Mgr Beckers, bisschop van den Bosch, werd Arie in 1961 door de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Alfrink, gevraagd om lid te worden van de commissie die de op initiatief van de kardinaal pas opgerichte Vastenactie moest besturen. Vanaf het moment dat Vastenactie een zelfstandige stichting werd, in 1967, maakte Arie als secretaris – en kort ook als penningmeester – vele jaren deel uit van het stichtingsbestuur. Arie mag dus met recht een van de grondleggers van Vastenactie genoemd worden.

Rechtvaardigheidsgevoel

Streven naar recht en rechtvaardigheid was voor Arie een belangrijke bouwsteen van zijn geloof. Het was ook een van zijn vele bijdragen aan de kerkgemeenschap, zowel in Nederland als wereldwijd. Vanuit zijn grote rechtvaardigheidsgevoel was Arie ook betrokken bij Vastenactie. Naast zijn bestuurslidmaatschap van de Stichting BVA, was Arie ook jarenlang de drijvende kracht achter Samen Verder Den Bosch-Vught-Cromvoirt en de jaarlijkse Vastenactie aldaar.

Geloofsbezinning op één

In januari 2012 heb ik uitgebreid gesproken met Arie over zijn betrokkenheid bij Vastenactie. Hij vertelde over de discussies die gevoerd werden bij het formuleren van de doelstelling van Vastenactie. Daarbij noemde hij het tweede deel van die doelstelling – de verantwoordelijkheid en de betrokkenheid van de
R.-K. Kerk in Nederland bij het wel en wee van mensen in het Zuiden bevorderen, met name door een voor de vastentijd karakteristieke en op medemensen in het Zuiden gerichte geloofsbezinning – steevast als eerste. De fondsenwerving voor ontwikkelingsprojecten kwam bij hem min of meer op de tweede plaats, als een uiting van die betrokkenheid.

Betrokkenheid en inzet

Arie gaf met woorden graag en veelvuldig uiting aan zijn betrokkenheid bij alles en nog wat. De laatste jaren werd Arie, door zijn afnemende gezondheid, echter stiller. Maar als het onderwerp ‘Vastenactie’ ter sprake kwam, fleurde weer iets op van de oude, praatgrage Arie. Ook dat tekent zijn enorme betrokkenheid bij Vastenactie gedurende vele jaren van zijn leven. Voor zijn betrokkenheid bij en inzet voor Vastenactie zijn we Arie Kramer heel erg dankbaar!

Guus Prevoo