Praktische tips om sponsors te werven

Praktische tips om sponsors te werven

De Pelgrimstocht is ook een sponsortocht. Veel deelnemers zijn huiverig om een financiële bijdrage te vragen van familieleden en vrienden, parochianen en andere bekenden. Daarbij spelen verschillende motieven een rol.

Veel mensen vinden het moeilijk om iets voor zichzelf te vragen. Als je duidelijk maakt, dat je zelf je eigen deelnamekosten betaalt en dat de sponsoring bestemd is voor de Vastenactie/het Vastenactiethema, wordt dat bezwaar wat ondervangen. Als je mensen vraagt hun bijdrage te betalen via de persoonlijke poster op de website van de Vastenactie, wordt ook duidelijk dat het bedrag rechtstreeks naar de Vastenactie gaat. En omdat de Vastenactie zowel het CBF keurmerk heeft als een ANBI is, kan de bijdrage als gift worden afgetrokken van de belasting.

Mensen vinden het moeilijk om geld te vragen aan eigen parochianen, omdat dat ten koste zou gaan van de Vastenactie-opbrengst van de parochie. In de praktijk geven mensen vanwege hun persoonlijke relatie met jou. Dat brengen ze zelden in mindering op de algemene bijdrage aan de Vastenactie. In sommige parochies zie je juist de omgekeerde beweging. Omdat door de fondswervende activiteiten van de pelgrims in de periode voor de Pelgrimstocht de Vastenactie extra onder de aandacht is gekomen, is de collecteopbrengst gestegen.

Sommige pelgrims vinden het moeilijk om geld te vragen voor hun deelname aan de Pelgrimstocht, omdat ze deze tocht geen sportieve prestatie vinden en ze nauwelijks hoeven 'af te zien'. Integendeel: ze genieten van drie dagen lopen in een prachtige omgeving en van de bezinning. In het verleden hebben sommige pelgrims daarom niet direct geld gevraagd voor de Pelgrimstocht, maar hebben zij producten of diensten verkocht ten behoeve van de Pelgrimstocht. Ze hebben cupcakes gemaakt of taarten gebakken en verkocht, ze hebben aangeboden een inleiding te verzorgen over hun ervaringen, etc.

Wat kunt u doen om sponsors te werven?

  • Maak een persoonlijke folder op A5-formaat met bijvoorbeeld de persoonlijke poster van de Vastenactie aan de voorkant en een korte motivatie om mee te doen aan de achterkant plus link naar de webpagina. U kunt deze folders uitdelen na een viering of op een andere bijeenkomst in uw parochie, maar ook via een e-mail versturen naar familieleden, vrienden, collega’s en andere bekenden. Mensen sponsoren u primair vanwege hun persoonlijke relatie met u, of ze de Vastenactie nu kennen of niet.
  • U kunt ook onder uw e-mailhandtekening in Outlook of ander emailprogramma een zin plaatsen als “Ik loop mee met de Pelgrimstocht van de Vastenactie op 11, 12 en 13 april 2019. Je kunt me sponsoren via …”   en daar de link naar uw persoonlijke actiepagina zetten.
  • U kunt berichten plaatsen op Facebook met een link naar eigen actiepagina. 
  • Stuur eens een bericht naar uw lokale huis-aan-huis krant over uw pelgrimage, het bijbehorende project en de mogelijkheden tot sponsoring. Desgewenst kan het Vastenactie-team u daarbij helpen.