Respect voor de natuur

Respect voor de natuur

In de vorige blog schreef ik dat iedereen recht heeft op een schone en veilige leefomgeving. Bij een schone en veilige leefomgeving gaat het niet alleen om gezondheid, maar ook om persoonlijke ontwikkeling en het beeld dat je hebt/krijgt van de werkelijkheid.

Liefde is sterker

Paus Franciscus schrijft in Laudato Si’ dat de leefsituatie van mensen een grote invloed heeft op onze levensvisie, onze manier van voelen en handelen (LS 147). Als voorbeeld noemt hij dat extreme armoede die beleefd wordt op plaatsen waar geen harmonie is, gemakkelijk leidt tot onmenselijk gedrag en manipulatie door criminele organisaties. Hij voegt hier onmiddellijk iets hoopvols aan toe, iets waar we ons aan vast kunnen houden. “Toch wil ik benadrukken dat de liefde sterker is.” Je ziet dat mensen dan toch in staat zijn om banden van saamhorigheid en van samenleven te creëren (LS 149). En dat is waar het vastenactieproject ‘Eilanden van Hoop’ zich op richt; liefde, aandacht en gemeenschapsvorming.

Ontdekken positieve kracht

Het jeugdcentrum van de Zusters van Angel de la Guarda in de beruchte wijk Apopa ligt precies op het kruispunt van de territoria van drie bendes. En juist daar biedt het centrum een veilige haven, waar de jongeren zich thuis voelen en onderdeel zijn van een gemeenschap. Ze horen ergens bij (hiervoor hebben ze geen bende nodig). De jongeren krijgen in het jeugdcentrum de kans om positieve dingen aan zichzelf en aan elkaar te ontdekken. Dat lijkt me heel waardevol. Werken vanuit positiviteit geeft immers veel meer energie en doorzettingsvermogen om ergens voor te gaan, dan alleen maar vechten tegen de bierkaai.

Respect

 “Essentieel zijn zelfrespect en respect voor anderen, maar ook respect voor de natuur en voor alles wat hen omgeeft,” zegt zr. Conception, coördinator van het jeugdcentrum in een interview (vastenactienieuws sept. 2016). Uit deze uitspraak blijkt wel dat de jeugd bij haar in goede handen is. Respect voor elkaar en de natuur is de basis voor een goede omgang met elkaar en met onze omgeving. Soms denk ik dat we ons misschien wel te weinig beseffen hoe waardevol dat is. We beseffen dat pas vaak als we ervaren hoe de samenleving verhardt als het respect voor elkaar verdwijnt. Mensen walsen dan over elkaar heen zonder zich om de ander te bekommeren. We komen het elke dag tegen in de (sociale) media. We zien het ook hoe Europa omgaat met vluchtelingen. Vluchtelingen zijn een probleem. Uit hoe er over vluchtelingen wordt gesproken lijkt het wel of er wordt vergeten dat het om mensen gaat. En als ze al (tijdelijk) mogen blijven mogen ze niks, niet werken, niet studeren. 

Wij zijn natuur

Respect voor de natuur is ook lang niet voor iedereen vanzelfsprekend, getuige het afval in de bermen bijvoorbeeld. De natuur wordt vaak nog steeds als iets beschouwd dat mag worden geëxploiteerd en gemanipuleerd. Pas als het mis gaat en we vervuilde lucht in moeten ademen of de vissen uit zee verdwijnen, beseffen we hoe afhankelijk we zijn van de natuur. De natuur staat niet los van ons. “We zijn hierin opgenomen, wij zijn een deel ervan en wij zijn ermee verweven” (LS139). Hiervoor hoef je alleen maar te denken aan wat de natuur voor ons betekent in ons dagelijks leven. Ze voorziet ons van voedsel en zuurstof en ze draagt bij aan de opname van kooldioxide (broeikasgas). De natuur zuivert water en lucht en helpt bij de bestuiving van onze voedselgewassen en bij de bestrijding van ziekten en plagen. Ze zorgt voor bodemvruchtbaarheid en de regulering van het regenwater. En bij dit alles biodiversiteit onmisbaar. Biodiversiteit is voor ons van levensbelang.

Droom

Het besef van onze afhankelijkheid van de natuur, de ecosystemen, kan ons doen inzien dat het waardevol en nodig is om respectvol met de natuur om te gaan. Maar daarnaast moeten we niet vergeten dat alles ons gegeven is en dat elk schepsel op zichzelf goed en waardevol is op grond van het feit dat het een schepsel is van God (LS 140). Respect voor elkaar en voor de natuur, het web van leven, is een grondhouding die voor ons allemaal van belang is. Het is een grondhouding die de droom van zr. Conception dat broederschap, rechtvaardigheid, vrede en solidariteit in de plaats komen van dood, geweld en angst kan doen uitkomen.

Marjolein Tiemens-Hulscher