Online campagne voeren

Online campagne voeren

Het succes van uw campagne vergroten via internet

Hoe bereikt u parochianen die niet of nauwelijks in de kerk komen? Of mensen uit uw dorp of stad die nooit in de kerk
komen, misschien ook helemaal niet katholiek zijn, maar waarvan u wel verwacht dat ze openstaan voor uw actie? Natuurlijk zijn de lokale media dan goede manieren, zoals kranten en radio, maar u kunt ook aan internet denken. Via een pagina op uw parochiewebsite en via Facebook en Twitter kunt u ook mensen buiten de kerk op de hoogte houden van uw acties. Er zijn talloze manieren om via het web meer mensen betrokken te krijgen bij uw campagne. We lichten hier kort de basis toe.

Staat u wel open voor het idee, maar hebt u zelf weinig ervaring met internet? De jongerengroep wil u ongetwijfeld helpen met het opzetten en onderhouden van een internetcampagne!

De parochiewebsite

Op de parochiewebsite is vaak het laatste nieuws te vinden over vieringen, maar ook over activiteiten binnen uw parochie. Daar valt Vastenactie ook onder! De website wordt veelal door één vrijwilliger beheerd. Leg contact en zorg dat informatie over uw Vastenactie-campagne ook bij deze vrijwilliger terecht komt.

U kunt voorstellen een eigen pagina op de parochiewebsite in te richten voor uw campagne. Daar kunt u wekelijks een nieuwtje laten plaatsen, maar ook foto´s vanuit het campagneland of een agenda met activiteiten die u organiseert. Het is handig om contactgegevens van uw MOV-groep op die pagina beschikbaar te stellen voor mensen die willen meehelpen of andere vragen hebben. Let daarbij wel op uw privacy! U kunt bijvoorbeeld een eigen e-mailadres voor uw MOV-groep of campagne aanmaken, zoals movgroep@parochienaam.nl. De beheerder van de parochiewebsite kan u daarbij helpen.

Is er geen ruimte voor een aparte webpagina? Dan is een nieuwsbericht misschien een mooi compromis. Vergeet niet om in dat bericht te zetten waar mensen meer informatie kunnen krijgen en verwijs naar uw Facebook-pagina als die er is.

Banner

U kunt ook vragen of er gedurende de hele veertigdagentijd een banner op de openingspagina van de parochiewebsite mag staan die verwijst naar uw Facebookpagina of actiepagina of die direct naar de website van Vastenactie verwijst als u die pagina’s niet hebt. Een banner is in feite een kleine advertentie, met bijvoorbeeld een foto of logo en een korte zin. Bezoekers van de website kunnen de banner aanklikken en komen dan uit op uw website of Facebook-pagina, afhankelijk van wat u zelf instelt. Kant-en-klare banners kunt u via de Vastenactie-website downloaden.

E-mail

Onderaan uw e-mailbericht kunt u tijdens de campagne een speciale boodschap plaatsen als ‘handtekening’. Denk aan een link naar uw Facebookpagina of actie-website of een link naar de Vastenaktiewebsite.

Facebook

Facebook is inmiddels een wereldwijd fenomeen: u kunt heel eenvoudig een eigen pagina aanmaken en vrienden en kennissen uitnodigen uw pagina te bezoeken. Ook organisaties, zoals uw MOV-groep, kunnen gratis een pagina aanmaken om nieuws en foto´s op te plaatsen, in dit geval van uw campagne. Het is een uitstekende methode om relatief eenvoudig veel mensen te bereiken.