Pelgrimstocht in spijkerbroek

Pelgrimstocht in spijkerbroek

Op zondag 15 maart 2015 hielden, met ondersteuning van Vastenactie, de vormselgroepen van de
H. Ursulaparochie Delft, de H. Joannes de Doperparochie Hoofddorp en de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen-parochie Nieuw-Vennep een ‘Pelgrimstocht in Spijkerbroek’ voor hun vormelingen en andere jongeren uit de betreffende
parochies in Buitenkaag. Doel was te laten zien, op een voor jongeren uitnodigende manier, dat geloven ook te maken heeft met inzet voor medemensen in nood, dichtbij en veraf, en met inzet voor een beter milieu en betere leefomgeving.
Het ontvangen van het vormsel betekent immers dat de jongere in gelovig opzicht ‘volwassen wordt’ en ook uitgenodigd wordt zijn/haar geloven op een volwassen manier te uiten, niet alleen in de omgang met zichzelf, maar ook in de omgang met medemensen, zeker met medemensen in nood, en met de omgang met het milieu, Gods schepping.

Het idee was ook om de aloude christelijke boodschap op een eigentijdse en voor jongeren verstaanbare manier te vertellen. Het filmpje The Power of Words heeft de organisatoren daarbij geïnspireerd, zie: https://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU.

Tijdens de evaluatie van het evenement hebben de organisatoren een lijst opgesteld met tips en aandachtspunten voor iedereen die ook iets dergelijks voor vormelingen en/of jongeren in zijn parochie wil organiseren. U vindt de documenten in de webshop.

Voor ondersteuning bij de organisatie van een Pelgrimstocht in Spijkerbroek kunt u een beroep doen op de regiocoördinator van Vastenactie, te weten: Guus Prevoo. Mogelijk zijn er ook in uw bisdom mensen die ondersteuning kunnen bieden, bij voorbeeld het jongerenpastoraat, een jongerenwerker en/of de
missiesecretaris.