Vastendag

Vastendag

Een Vastendag organiseren

‘Zijn we in staat eenvoudiger te leven? Zijn we bereid meer te delen met anderen? Teruglopende welvaart vraagt juist om meer te delen, niet minder. Kunnen we dat? Meer geven van minder? De crisis draagt ook een kans in zich omdat mensen zich weer meer bezinnen op de werkelijke waarden van het leven. We zullen onze manier van leven grondig moeten veranderen’. Deze indringende vragen stelde bisschop Punt enige tijd geleden. Ook emeritus-paus Benedictus
XVI wijst ons in zijn encycliek Caritas in Veritate op het feit dat wij op te grote voet leven en op onze opdracht tot solidariteit. Het milieu en onze morele verantwoordelijkheid daarvoor, vormen de belangrijke onderwerpen van de encycliek van paus Franciscus, Laudato Si.

Een parochiële Vastendag is een zoektocht naar antwoorden op de vragen van bisschop Punt en op de oproep van emeritus-paus Benedictus. Kunnen we door te vasten onze eigen manier van leven onder de loep nemen? Kan vasten een bijdrage zijn aan solidariteit met anderen, met mensen in Oeganda of waar ook ter wereld? Kunnen we door te vasten mondiale problemen als klimaatverandering en ongelijke verdeling van goederen verbinden met ons eigen
leefpatroon en de situatie van kansarme mensen in landen van het Zuiden?

Wanneer u een Vastendag in uw parochie wilt houden, kunt u in de webshop suggesties vinden voor de opzet van een dergelijke dag. Er zijn ideeën en teksten te vinden voor meer vierende onderdelen tijdens de Vastendag of om doe-activiteiten te houden. En mocht u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, neem gerust contact op met een van onze vrijwilligerscoördinatoren.