Vastenestafette

Vastenestafette

Een aantal bisdommen heeft in voorgaande jaren tijdens de vastentijd een Vastenestafette gehouden. Een speciale kaars 'reist' tijdens de vastenperiode van parochie naar parochie, van groep naar groep. De kaars kan bijvoorbeeld branden tijdens een sobere maaltijd, een lezing of presen­tatie, een eenvoudige viering, maar natuurlijk ook tijdens een bijeen­komst van het parochie­bestuur of werkgroepen. En wat dacht u van een 'koffiestop' als halte van de kaars of een etappe van de jaarlijkse Vastenactie Pelgrimstocht?

Vastenactie stuurt iedere bisschop een speciale Vastenactie-kaars om te gebruiken tijdens de vastenperiode. Bij de kaars hoort vaak een vastenestafette dagboek. Daarin kan kort worden vermeld waar de kaars gebrand heeft en kan de ontvangende groep een wens of gedachte meegeven voor de volgende groep. In de meeste bisdommen worden de kaars en het dagboek door de bisschop gezegend alvorens de reis aanvangt.

Raadpleeg de publicaties en de website van uw bisdom of informeer bij uw missiesecretaris of in uw bisdom een Vastenestafette wordt georganiseerd.

Op de foto: diaken Prins van de St.Maarten parochie in Rotterdam ontvangt de Vastenestafettekaars van mevrouw Joke Zonneveld van de MOV-groep locatie St.Jozef en Martinus.