Over Vastenactie

Over Vastenactie

Vastenactie is een campagne van Stichting BVA. In de periode voor Pasen (de weken tussen Carnaval en Pasen) werven we fondsen in Nederland om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden te steunen. Tijdens deze 6 weken durende periode zetten meer dan duizend parochiële werkgroepen en nog eens duizenden vrijwilligers zich in voor deze campagne. Meer dan dat, zij vormen het hart en de ziel van Vastenactie. Met sobere maaltijden, sponsortochten, vastendagen, voorlichtingsbijeenkomsten, schoolprojecten, kerkvieringen en andere hartverwarmende acties. In elk van die bijeenkomsten legt Vastenactie een verband tussen anders leven hier en solidariteit met de armsten in het Zuiden. Soms ludiek, vaak verrassend en altijd inspirerend.

Behalve Vastenactie voert Stichting BVA nog andere campagnes: Adventsactie, Noodactie en Scholenactie. Adventsactie is de campagne in de weken voorafgaand aan Kerstmis. Via Adventsactie steunen we jaarlijks vijf projecten die moeder & kind centraal zetten. U leest meer over Adventsactie op de speciale website.

Noodactie is de noodhulpcampagne van Stichting BVA. Via Scholenactie zamelen basisschoolleerlingen tijdens de vasten- of adventsperiode geld in voor projecten in het buitenland of volgen ze de speciale lessen die voor deze periode zijn ontwikkeld. U vindt het materiaal voor scholen op de websites van Vasten- en Adventsactie. 

Stichting BVA

De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland is in 1961 opgericht in opdracht van de Nederlandse Bisschoppen. De Stichting ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving.

Solidariteit met medemensen in nood is een wezenskenmerk van kerkzijn. De projecten die de Stichting ondersteunt, komen dan ook ten goede aan alle mensen, zonder onderscheid in geloof, afkomst of sekse. Wij voeren campagne in samenwerking met particuliere initiatieven, in het bijzonder tijdens de Adventstijd voor Kerstmis en in de Vastentijd voor Pasen. Lees hier meer over de missie en visie van Stichting BVA.

Met onze campagnes ondersteunen wij meer dan 3.500 betrokken, enthousiaste vrijwilligers en particulieren initiatieven die de campagnes en acties handen en voeten geven binnen parochies, scholen of andere groepen.

De projecten die we steunen zijn sociaaleconomisch van aard, kleinschalig en zoveel mogelijk gericht op zelfhulp.

We zijn een zelfstandige stichting met een raad van bestuur. Op de website van Stichting BVA leest u meer over ons werk. 

De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland is een private kerkelijke rechtspersoon, ingeschreven bij de KvK te Den Haag onder nr. 411.78.402. Het RSIN/fiscaal nummer van de organisatie is 003.003.759. Het BTW-nummer is NL003003759B01.