Projecten

Toon

Binnen het continent

Water verandert alles

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveili

Bekijk het project

Help Sulawesi!

De schade op Sulawesi na de verwoestende aardbevingen en tsunami is onvoorstelbaar. Ruim tweeduizend mensen overleefden de ramp niet, duizenden raakten gewond en tienduizenden werden dakloos. Nog steeds zijn duizenden mensen vermist – er is nog nauwelijks hoop dat zij het verschrikkelijke natuurgeweld overleefden.

Bekijk het project

watervoorzieningen op het eiland Flores in Indonesië

De bergdorpen op het eiland Flores in Indonesië zijn erg arm en door de afgelegen ligging zijn er nauwelijks basisvoorzieningen. Meer dan de helft van deze dorpen heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Het gevolg is dat sanitaire voorzieningen slecht zijn of zelfs geheel ontbreken. De gebrekkige hygiëne leidt tot infectieziekten, die worden verspreid door vervuild water. Vooral kinderen zijn hier gevoelig voor, omdat hun immuunsysteem kwetsbaarder is.

Bekijk het project

Vrouwen en watermanagement in Masisi, Congo

Dit project heeft tot doel waterbeheer en (kennis van) hygiëne te verbeteren en het milieu te beschermen in zes dorpen in het Masisi gebied in Noord Kivu, Congo. Er worden watercomités opgericht waar speciale aandacht is voor participatie van vrouwen, om zeker te stellen dat de resultaten duurzaam zijn. Deze comités worden, in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten, verantwoordelijk voor het opzetten van activiteiten en het beheren van voorzieningen

Bekijk het project

Toegang tot schoon drinkwater voor het dorp Baboursaye in Niger

Niger ligt in de Sahel en is een van de droogste landen in Afrika, waar de beschikbaarheid van water uiterst beperkt is. In het dichtbevolkte dorp Baboursaye is de situatie ernstig: er is één waterput waar meer dan duizend gezinnen en hun vee gebruik van moeten maken (de norm is maximaal 400 mensen per put).

Bekijk het project

Toegang tot schoon drinkwater voor Jocote Arriba in Nicaragua

Nicaragua heeft al vooruitgang geboekt op het gebied van beschikbaarheid van drinkwater – een van de millenniumdoelstellingen van de VN – 87% van de stedelijke bevolking en 68% van het platteland heeft toegang tot schoon drinkwater. Toch zijn er nog steeds gemeenschappen zonder enig drinkwatersysteem. Zoals Jocote Arriba, een plattelandsgemeenschap in het noorden van Nicaragua.

Bekijk het project

Toegang tot schoon water voor drie gemeenschappen

Ongeveer 50% van de dorpen in het noordelijke Kambia District in Sierra Leone hebben geen beschermde waterput. Dat blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Water. Deze dorpen zijn afhankelijk van vervuilde waterbronnen, die een groot gezondheidsrisico vormen, in het bijzonder voor kinderen. Drinken van vervuild water veroorzaakt overdraagbare ziektes zoals diarree, hepatitis A, dysenterie, tyfus en cholera.

Bekijk het project

School voor Eritrese vluchtelingen in Soedan

Het vluchtelingencentrum in Khartoum, Soedan, vangt honderden vluchtelingen uit Eritrea op. Er zijn twee basisscholen en een middelbare school opgericht voor de Eritrese kinderen. Vorig jaar zijn, met steun van Vastenactie, bibliotheekboeken en andere onderwijsmaterialen aangeschaft. Dit jaar zal een computerlokaal ingericht worden voor de middelbare schoolleerlingen.

Bekijk het project

Voedselprogramma op de Dipendraschool in Nepal

In het dorpje Dharan in Nepal wonen veel arme kinderen die vaak onregelmatig naar school gaan. De Nepalese stichting Society for Helpless Children biedt, in samenwerking met stichting Kinderen van de Wereld, een voedselprogramma aan op de Dipendraschool in Dharan, zodat meer kinderen regelmatig naar school gaan.

Bekijk het project

Bewustwording voor goede gehandicaptenzorg Indonesië

Op Bali worden er door de overheid al relatief goede voorzieningen aangeboden voor gehandicapte kinderen. Helaas hebben veel ouders en verloskundigen nog te weinig kennis over deze voorzieningen. Daarom geeft de stichting Stepping Stones Bali workshops aan ouders en verloskundigen over de behandelings- en begeleidingsmogelijkheden voor gehandicapte kinderen.

Bekijk het project

Gezondheidszorg op locatie in Indonesië

In de afgelegen dorpen op noord Sumatra, Indonesië, hebben veel mensen niet of nauwelijks toegang tot gezondheidszorg. De sociale dienst BAKSOS zet zich in voor meer bewustwording en kennis over het belang van goede gezondheidszorg in deze regio.

Bekijk het project

Werk- en leerproject voor kansarme jongeren in Togo

In de regio Kara in Togo is het werkloosheidspercentage hoog. Stichting CSJ Kara wil de bevolking uitzicht op werk en een duurzame toekomst bieden. De stichting biedt jongeren daarom een vakopleiding aan en ondersteunt hen daarna met het opzetten van hun eigen ondernemingen.

Bekijk het project

Investeren in vakonderwijs in Zambia

Met het doel om jongeren een beter toekomstperspectief te bieden in Zambia, heeft de stichting Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst een hogeschool voor praktijkgericht onderwijs opgericht. Na het volgen van een vakopleiding zullen jongeren in deze regio betere toegang tot de arbeidsmarkt hebben.

Bekijk het project

St. Josephschool voor dove en gehoorbeperkte kinderen in Sri Lanka

Om de dove en gehoorbeperkte kinderen in Kuliyapitiya, Sri Lanka, een toekomst te bieden waarin een ieder zich naar zijn of haar mogelijkheden kan ontwikkelen, is de bouw van een nieuwe voorziening nodig. Hiermee kan de continuïteit van de zorg en het onderwijs ook in de toekomst gewaarborgd blijven.

Bekijk het project

Waterproject in Tanzania

In het onderwijscentrum in Melela van de zusters van het Bloedend Hart verblijven zo’n zestig meisjes die graag non willen worden en zo een bijdrage aan de samenleving willen leveren. Het centrum heeft op dit moment een structureel tekort aan water, waardoor er zonnepanelen voor de huidige waterpomp en een buffertank om regenwater op te vangen, aangeschaft dienen te worden.

Bekijk het project

Aanschaf toiletblok voor schoolkinderen in Papoea Nieuw Guinea

Op de St. Mathew’s basisschool in Papoea Nieuw Guinea zijn op dit moment nog geen toiletvoorzieningen aanwezig. Dit zorgt voor slechte hygiënische omstandigheden. Dit project zal ervoor zorgen dat een latrine gebouwd wordt bij de school, waardoor de hygiëne sterk zal verbeteren.

Bekijk het project

Samen aan tafel in Kenia

In Ukunda, in het zuidoosten van Kenia, ligt de St. Angelo Primary School van de zustercongregatie van St. Joseph. Het huidige schoolvoedingsprogramma op de school is van onvoldoende kwaliteit. Goede voeding is van groot belang voor de leerprestaties van de kinderen, daarom zal via dit project een nieuwe keuken gebouwd en volledig ingericht worden.

Bekijk het project

Renovatie van het St. John Bosco opvangcentrum in Kenia

Het St. John Bosco opvangcentrum biedt een veilige plek voor straatkinderen van Kitale. Hier leren zij om weer een normaal levensritme te vinden en worden zij herenigd met hun familie. Na 25 jaar intensief gebruik van het centrum, is het nu aan een stevige renovatie toe.

Bekijk het project

Het Nyabondo rehabilitatiecentrum in Kenia

Nog steeds hebben kinderen en volwassenen met een mentale en/of fysieke beperking het erg moeilijk in de Keniaanse samenleving. Het Nyabondo rehabilitatiecentrum en ziekenhuis biedt deze kinderen de kans om op te groeien tot volwaardige deelnemers van de maatschappij.

Bekijk het project

Uitdiepen van een waterput voor een school en weeshuis in Kenia

In het westen van Kenia komen lange periodes van droogte voor. De basisschool en het weeshuis in het dorp Rodi Kopany in deze regio, hebben zo’n drie maanden per jaar geen schoon drinkwater voor de kinderen. Dit project zal de bestaande waterput uitdiepen, om zo het hele jaar toegang te krijgen tot schoon drinkwater.

Bekijk het project

Workshops bewustwording in Kenia

In Turkana, een van de armste provincies in Kenia, kunnen kwetsbare ouderen en gehandicapte kinderen op weinig begrip rekenen vanuit de gemeenschap. Stichting EWOI probeert hier verandering in te brengen, via het aanbieden van workshops over bewustwording in de samenleving en de verzorging van beide doelgroepen.

Bekijk het project

WISH project in Kenia

Om het lage niveau van Engels en de gedragsproblemen van leerlingen op een basisschool in het zuidoosten van Kenia aan te pakken, is het WISH-project ontwikkeld. Dit project biedt leerlingen alternatieve leertrajecten aan, waar de leerlingen zowel sociale als educatieve vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Bekijk het project

Aankoop kleine bus voor de scholen St. George en St. Vincent in Kenia

In het provinciestadje Oyugis, in het westen van Kenia, liggen de twee scholen St. George en St. Vincent. Het zou voor de leerlingen een grote verrijking zijn als ze aan activiteiten van de beide scholen kunnen deelnemen. Om dit te realiseren wordt een kleine bus aangeschaft, waardoor de kinderen betere studieresultaten kunnen behalen en zichzelf ook op andere vlakken beter kunnen ontwikkelen.

Bekijk het project

Werken aan gemeenschapsopbouw, gezondheid en vrede in Kenia

In het westen van Kenia zijn er veel problemen in gemeenschappen die te maken hebben met geweld en alcohol- en drugsverslavingen. De organisatie Kitale Community Advancement Programme (KAP) wil hier een holistische oplossing voor bieden. Ze doen dit door vrijwilligers uit de gemeenschappen op te leiden om voorlichting te geven over uiteenlopende thema’s.

Bekijk het project

Duurzame ontwikkeling in de gemeente Baptiste in Haïti

De huidige landbouwtechnieken die de inwoners van Baptiste, in Haïti, gebruiken, zijn uitputtend voor de aarde. Middels dit project zullen zestig families trainingen krijgen over duurzame voedselproductie, afvalverwerking en watermanagement. Deze families zullen hierdoor meer voedsel kunnen produceren en de kwaliteit van het voedsel zal beter zijn.

Bekijk het project

Gezondheidszorg voor Dalits en Tribals in Gulbarga, India

Stichting Medisch Werk Mumbai zorgt in samenwerking met de Sacred Heart Brothers Society voor gezondheidszorg in afgelegen dorpsgemeenschappen in het Gulbarga district in India. Met hulp van Vastenactie kan dit medische werk voortgezet worden en kan er extra aandacht komen voor kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.

Bekijk het project

Studentenopvang in Irak

In de Koerdische regio Kirkuk in Irak zijn ruim 1 miljoen vluchtelingen en intern ontheemden. Onder deze vluchtelingen zijn veel universitaire studenten. De bisschop van Kirkuk biedt deze studenten huisvesting aan, zodat zij kunnen blijven studeren en niet allemaal naar Europa vluchten. Zo zouden zij na de oorlog weer bij kunnen dragen aan het opbouwen van het land.

Bekijk het project

Ontwikkeling Nilgiri Hills, Ooty, in India

In het dorp Kovilmedu zijn de leefomstandigheden zwaar. De inwoners komen er niet of nauwelijks rond en de faciliteiten zijn ontoereikend. De Indiase Norbertijnen zetten zich, samen met Stichting Solidair met India en Vastenactie, in om de omstandigheden in dit dorp te verbeteren.

Bekijk het project

Beroepsopleidingen en bewustwording voor onopgeleide meisjes in India

Met de steun van Vastenactie kan het Seva Kendra centrum voor beroepsopleidingen voortgezet worden, waar meisjes en vrouwen een opleiding op het gebied van kleermakerij en handwerk kunnen volgen. Hiermee zullen deze vrouwen zelfstandig een stabiel inkomen kunnen genereren.

Bekijk het project

Beter onderwijs voor kinderen in Cambodja

De bewoners van Andong, Cambodja, zijn door de overheid uit de stad verdreven en in Andong geplaatst. Dit is een onveilige omgeving voor kinderen om op te groeien. Stichting SCCO zet zich in voor deze kinderen en hun families door het huidige onderwijsprogramma uit te breiden en te verbeteren.

Bekijk het project

Uitbreiding kleuterschool in Malawi

In 2016 is begonnen met de uitbouw van een kleuterschool, gerund door de Sisters of Our Lady in een arme buitenwijk van Blantyre, Malawi. Inmiddels staan er twee klaslokalen, twee toiletblokken en een ruimte voor de staf. Dit jaar steunt Vastenactie dit project opnieuw om de uitbouw af te werken en de lokalen in te richten.

Bekijk het project

Bied kinderen van Lesotho een gelijke kans

Om de ICT lessen op de Cenez High School in Lesotho te verbeteren, en daarmee te voldoen aan het verplichte nationale curriculum, zijn nieuwe apparaten nodig. Aangezien de meeste studenten uit arme gezinnen komen, worden nu vaak privé laptops, tablets en telefoons van leraren gebruikt als leermiddelen. Dit is lang niet voor iedereen mogelijk en geen duurzame situatie.

Bekijk het project

Toiletten en douches voor een basisschool in Kenia

Steeds meer leerlingen melden zich aan bij de Our lady of Peace Primary School in Kenia. Helaas zijn de huidige sanitaire voorzieningen abominabel slecht en ontoereikend voor het aantal leerlingen van deze school. Nieuwe douche- en toiletvoorzieningen zijn dus hard nodig!

Bekijk het project

Klaslokalen voor oudere straatkinderen in Congo

Slechts weinig jongeren hebben in Congo de mogelijkheid om lager onderwijs te volgen. Het gevolg hiervan is dat er in de hoofdstad vele ontevreden jongeren zijn, omdat zij geen toegang hebben tot werk. De Salesianen van Don Bosco zetten zich in om deze jongeren toegang te geven tot een ambachtsschool en ze zo een nieuwe kans op de arbeidsmarkt te bieden.

Bekijk het project

Bouw van een extra klaslokaal voor technisch onderwijs in Kameroen

Met de bijdrage van Vastenactie zal dit jaar een extra klaslokaal gerealiseerd worden voor de St. Anthonyschool in Kameroen, een school voor technisch onderwijs. Door technieklessen aan te bieden, maakt de school het voor leerlingen mogelijk om door te stromen naar technisch vervolgonderwijs.

Bekijk het project

Het realiseren van stage- en leerplekken in Obuasi

Praktische vervolgopleidingen zijn schaars op het platteland van Ghana. Een gevolg daarvan is dat de werkloosheid onder jongeren erg groot is en dat veel jongeren naar de stad vertrekken. Om dit te voorkomen, steunt Vastenactie de Afia Foundation, die zich richt op het creëren van stage- en leerplekken voor jongeren op het gebied van landbouw.

Bekijk het project

Vakopleidingen voor werkloze jeugd in Bangladesh

Op het platteland van Bangladesh is sprake van veel werkloosheid onder jongeren. Stichting SAKO werkt samen met Stichting Aloshikha in Bangladesh aan vakopleidingen voor deze jongeren om hen zo weer een kans op een mooie toekomst te bieden.

Bekijk het project

Armoedebestrijding in Mbala, Zambia

Het Vastenactie-campagneproject 2018 richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen in Mbala, Zambia, die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn. Ze hebben allemaal een laag inkomen en veel van hen hebben de zorg voor een aantal kleinkinderen. Via het project willen we ze helpen voldoende inkomen te verwerven zodat ze voor hun gezin kunnen zorgen.

Bekijk het projectVastenactie nodigt u uit over grenzen te kijken. Niet naar de armen, maar naar mensen die leven in armoedige omstandigheden. Een subtiel verschil: we zijn allemaal gelijkwaardig mens. Door de harde realiteit leven we echter met verschillende mogelijkheden, kansen en vooruitzichten. Daarom steunen wij mensen die direct hoop bieden aan mensen die leven in economisch, sociaal en maatschappelijk zware omstandigheden.

Projectaanvraag indienen

Wilt u een aanvraag indienen voor een project binnen Vastenactie? Klik op 'doe een projectaanvraag', vul het formulier in en we nemen zo snel als mogelijk contact met u op voor een kennismakingsgesprek.