Projecten

Toon

Binnen het continent

Water verandert alles

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveili

Bekijk het project

Help Sulawesi!

De schade op Sulawesi na de verwoestende aardbevingen en tsunami is onvoorstelbaar. Ruim tweeduizend mensen overleefden de ramp niet, duizenden raakten gewond en tienduizenden werden dakloos. Nog steeds zijn duizenden mensen vermist – er is nog nauwelijks hoop dat zij het verschrikkelijke natuurgeweld overleefden.

Bekijk het project

watervoorzieningen op het eiland Flores in Indonesië

De bergdorpen op het eiland Flores in Indonesië zijn erg arm en door de afgelegen ligging zijn er nauwelijks basisvoorzieningen. Meer dan de helft van deze dorpen heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Het gevolg is dat sanitaire voorzieningen slecht zijn of zelfs geheel ontbreken. De gebrekkige hygiëne leidt tot infectieziekten, die worden verspreid door vervuild water. Vooral kinderen zijn hier gevoelig voor, omdat hun immuunsysteem kwetsbaarder is.

Bekijk het project

Vrouwen en watermanagement in Masisi, Congo

Dit project heeft tot doel waterbeheer en (kennis van) hygiëne te verbeteren en het milieu te beschermen in zes dorpen in het Masisi gebied in Noord Kivu, Congo. Er worden watercomités opgericht waar speciale aandacht is voor participatie van vrouwen, om zeker te stellen dat de resultaten duurzaam zijn. Deze comités worden, in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten, verantwoordelijk voor het opzetten van activiteiten en het beheren van voorzieningen

Bekijk het project

Toegang tot schoon drinkwater voor het dorp Baboursaye in Niger

Niger ligt in de Sahel en is een van de droogste landen in Afrika, waar de beschikbaarheid van water uiterst beperkt is. In het dichtbevolkte dorp Baboursaye is de situatie ernstig: er is één waterput waar meer dan duizend gezinnen en hun vee gebruik van moeten maken (de norm is maximaal 400 mensen per put).

Bekijk het project

Toegang tot schoon drinkwater voor Jocote Arriba in Nicaragua

Nicaragua heeft al vooruitgang geboekt op het gebied van beschikbaarheid van drinkwater – een van de millenniumdoelstellingen van de VN – 87% van de stedelijke bevolking en 68% van het platteland heeft toegang tot schoon drinkwater. Toch zijn er nog steeds gemeenschappen zonder enig drinkwatersysteem. Zoals Jocote Arriba, een plattelandsgemeenschap in het noorden van Nicaragua.

Bekijk het project

Toegang tot schoon water voor drie gemeenschappen

Ongeveer 50% van de dorpen in het noordelijke Kambia District in Sierra Leone hebben geen beschermde waterput. Dat blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Water. Deze dorpen zijn afhankelijk van vervuilde waterbronnen, die een groot gezondheidsrisico vormen, in het bijzonder voor kinderen. Drinken van vervuild water veroorzaakt overdraagbare ziektes zoals diarree, hepatitis A, dysenterie, tyfus en cholera.

Bekijk het project

Armoedebestrijding in Mbala, Zambia

Het Vastenactie-campagneproject 2018 richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen in Mbala, Zambia, die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn. Ze hebben allemaal een laag inkomen en veel van hen hebben de zorg voor een aantal kleinkinderen. Via het project willen we ze helpen voldoende inkomen te verwerven zodat ze voor hun gezin kunnen zorgen.

Bekijk het projectVastenactie nodigt u uit over grenzen te kijken. Niet naar de armen, maar naar mensen die leven in armoedige omstandigheden. Een subtiel verschil: we zijn allemaal gelijkwaardig mens. Door de harde realiteit leven we echter met verschillende mogelijkheden, kansen en vooruitzichten. Daarom steunen wij mensen die direct hoop bieden aan mensen die leven in economisch, sociaal en maatschappelijk zware omstandigheden.

Projectaanvraag indienen

Wilt u een aanvraag indienen voor een project binnen Vastenactie? Klik op 'doe een projectaanvraag', vul het formulier in en we nemen zo snel als mogelijk contact met u op voor een kennismakingsgesprek.