Beter onderwijs voor kinderen in Cambodja

Dit is een project van Vastenactie

Beter onderwijs voor kinderen in Cambodja

Het dorp Andong ligt negentien kilometer buiten de hoofdstad van Cambodja. Het dorp kent vierduizend inwoners en velen daarvan leven in grote armoede. De mensen die in Andong wonen, zijn door de overheid uit de hoofdstad verdreven en in Andong geplaatst om ruimte te maken voor nieuwbouwprojecten. Dit veroorzaakte veel problemen, aangezien de mensen ineens te ver buiten de stad woonden om hun werkactiviteiten te kunnen voortzetten. Tot 2016 woonde de meerderheid van de inwoners van Andong in bouwvallige hutjes, momenteel zijn enkele families verhuisd naar kleine stenen huizen. In Andong komen veel overstromingen voor, wat samen met onhygiënisch drinkwater en slechte voeding voor veel ziektes zorgt.

Zorgelijke sociale situatie

Op dit moment is er maar één basisschool in Andong, waar ongeveer zevenhonderd leerlingen op zitten. Echter, niet alle kinderen kunnen naar school. De school is afhankelijk van kleine bijdragen van families om de leerkrachten te betalen. Dit is voor veel ouders niet op te brengen, waardoor slechts één op de vijf kinderen naar school gaat. Veel kinderen worden blootgesteld aan huiselijk geweld, drugs- en alcoholmisbuik. Kinderen moeten vaak bijdragen aan het familie-inkomen. Zo zijn veel kinderen al sinds jonge leeftijd betrokken bij bijvoorbeeld het verzamelen van recyclebare materialen op vuilnisbelten.

Stichting SCCO

Stichting Stellar Child Care Organization (SCCO) is in 2012 opgericht en ondersteunt kansarme kinderen in Andong door ze te voorzien van veilige huisvesting, kwalitatief goed onderwijs, voeding en andere levensbehoeften. SCCO’s werkwijze bestaat uit drie hoofdactiviteiten: het kindercentrum in de hoofdstad, onderwijsprogramma’s en familie-ondersteuningsprogramma’s in Andong.
De doelstelling voor het huidige project is verdubbeling van de capaciteit op de lokale basisschool.
Door middel van uitbreiding en voorzetting van het huidige onderwijsprogramma en via lobby richting de autoriteiten willen zij meer klaslokalen en onderwijzers realiseren. Met als gevolg dat er minder kinderen in één klas zitten en er meer passend onderwijs kan worden gegeven.

Net als vorig jaar zal Vastenactie ook dit jaar het project in Cambodja steunen met een bijdrage van €8.500,-.