Een veilig thuis voor kinderen in Cambodja

Dit is een project van Vastenactie

Een veilig thuis voor kinderen in Cambodja

Het dorp Andong ligt negentien kilometer buiten de hoofdstad van Cambodja. Het dorp kent vierduizend inwoners en velen daarvan leven in grote armoede. De mensen die in Andong wonen zijn door de overheid uit de hoofdstad verdreven en in Andong geplaatst om ruimte te maken voor nieuwbouwprojecten. Dit veroorzaakte veel problemen, aangezien de meeste mensen ineens te ver buiten de stad woonden om hun werk te kunnen voortzetten. Tot 2016 woonde de meerderheid van de inwoners van Andong in bouwvallige hutjes. Momenteel zijn enkele families verhuisd naar kleine stenen huizen. In Andong komen ook veel overstromingen voor, wat samen met vuil drinkwater en slechte voeding regelmatig voor ziektes onder de bewoners zorgt.

De zorgelijke sociale situatie voor kinderen in Andong

Op dit moment is er maar één basisschool in Andong, waar ongeveer zevenhonderd leerlingen op zitten. Helaas kunnen niet alle kinderen naar school. De school is afhankelijk van kleine bijdragen van de ouders om de leerkrachten te betalen. Dit is voor veel ouders niet op te brengen, waardoor slechts één op de vijf kinderen naar school gaat. Ook worden veel kinderen blootgesteld aan huiselijk geweld, drugs- en alcoholmisbuik. Kinderen moeten vaak bijdragen aan het familie-inkomen. Zo zijn veel kinderen al sinds jonge leeftijd betrokken bij bijvoorbeeld het verzamelen van recyclebare materialen op vuilnisbelten.

Stichting SCCO

Stichting Stellar Child Care Organization (SCCO) is in 2012 opgericht en ondersteunt kansarme kinderen in Andong door ze te voorzien van veilige huisvesting, kwalitatief goed onderwijs, voeding en andere eerste levensbehoeften. SCCO’s werkwijze bestaat uit drie hoofdactiviteiten: het kindercentrum in de hoofdstad, verschillende onderwijsprogramma’s en de familie-ondersteuningsprogramma’s in Andong. Vorig jaar is, mede met steun van Vastenactie, de capaciteit op de lokale basisschool verdubbeld, waardoor er minder kinderen in één klas zitten en er beter passend onderwijs kan worden gegeven.

Komend jaar richt het project zich op het creëren van een veilige leefomgeving voor de kinderen in Andong. Dit gebeurt onder andere door het opzetten van zelfhulpgroepen voor ouders, het uitvoeren van huisbezoeken en via persoonlijke begeleiding door maatschappelijk werkers. Daarnaast zullen er thema-workshops worden gegeven aan volwassenen en krijgen zes jonge moeders een opleiding tot naaister, om zo in de toekomst een zelfstandig inkomen te kunnen genereren. Ook zal er binnen dit project weer aandacht uitgaan naar het verbeteren van het onderwijs voor de basisschoolleerlingen in Andong.

De verwachting is dat dit alles zal leiden tot een afname van huiselijk geweld en van de (financiële) kwetsbaarheid van families in Andong. Ook is het de bedoeling dat dit project bijdraagt aan een toename van het aantal schoolgaande kinderen en werkgelegenheid onder ouders in Andong. Net als vorig jaar zal Vastenactie ook dit jaar het project in Cambodja ondersteunen met een bijdrage van €9.830,-.