Eerste fase noodhulp gestart

Dit is een project van Vastenactie

Eerste fase noodhulp gestart

 

Update: 26 november 2019

Persoonlijke boodschap van de zusters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (FDNSC)

"We waren erg bedroefd toen we de toestand van de ramplocaties zagen. Voor zover het oog kon zien, zagen we huizen en gebouwen die beschadigd en vernield waren. We konden slechts nadenken over de kracht van God; we baden in stilte voor de mensen die zijn gestorven en voor degenen die nog leven, maar ziek en getraumatiseerd zijn. Moge God deze mensen steun geven. We zijn onze FDNSC-zusters en de mensen die met hen verbonden zijn dankbaar voor hun morele en materiële steun, met name vanuit Australië, Nederland en Italië. Het betekent veel voor ons om Gods liefde en mededogen verder te verspreiden onder de mensen, vooral degenen die lijden en pijn ervaren als gevolg van aardbevingen, tsunami's en liquefactie (modderstromen)."

Wat hebben we samen kunnen geven? 
De Nederlandse katholieke gemeenschap heeft via Vastenactie maar liefst € 250.000 voor de zusters op Sulawesi bij elkaar gebracht. Namens de FDNSC-zusters willen wij iedereen hartelijk danken voor dat fantastische bedrag! Dankzij uw steun kunnen de zusters de komende tijd veel betekenen voor de mensen op Sulawesi die veel, zo niet alles, verloren hebben.

Concrete hulp door de zusters
Onmiddellijk na de aardbeving en tsunami op Palu hebben de zusters hulp geboden aan de getroffen bevolking. Ze hebben daklozen opgevangen op hun eigen terrein en in het kinderdagverblijf dat ze runnen. Ook zijn vanuit hier medische posten gerund door vrijwilligers die ook naar andere opvangkampen reisden. Na deze eerste weken hebben de zusters in overleg met andere organisaties en congregaties gekeken wat de grootste noden waren in de samenleving. 

  • Het weeshuis van de zusters wordt hersteld en verbeterd om ook de nieuwe weeskinderen (vanwege de ramp) te kunnen opvangen. Onder andere het sanitair moet opgebouwd worden, de slaapkamers, speelkamer en de studieruimte.

  • Het kinderdagverblijf wordt hersteld om daarmee een opvangplek te kunnen bieden aan kinderen. Hier zijn de kinderen veilig en kunnen ze na school hun huiswerk maken. Ook werken de zusters samen met de Jesuit Refugee Service (JRS) die psychosociale hulpprogramma’s uitvoert.

  • Kinderen uit getroffen families worden financieel ondersteund met schoolgeld en schoolmaterialen (boeken, schriften, potloden, speelgoed). Dit zullen de zusters drie jaar lang doen, zodat de ouders de mogelijkheid krijgen om weer financieel onafhankelijk te worden.

We houden u regelmatig op de hoogte van de situatie op Sulawesi en het werk van de zusters.