Klaslokalen voor oudere straatkinderen in Congo

Dit is een project van Vastenactie

Klaslokalen voor oudere straatkinderen in Congo

Vanwege de grote armoede en de aanhoudende onrusten in de Democratische Republiek Congo hebben veel jongeren geen mogelijkheid gehad om lager onderwijs te volgen. Het gevolg hiervan is dat er in Lubumbashi vele ontevreden jongeren zijn die een gevaar vormen voor de maatschappij, omdat zij geen toegang hebben tot werk. De Salesianen van Don Bosco zetten zich in om deze jongeren toegang te geven tot een ambachtsschool en een nieuwe kans op de arbeidsmarkt te bieden.

Don Bosco
De Don Bosco gemeenschap in Lubumbashi is in 1911 opgericht om straatkinderen op te vangen en hen door middel van onderwijs en vakopleidingen weer een kans te geven op een hoopvolle toekomst.
Begonnen met een lagere school, staat er inmiddels ook een ambachtsschool en een opvanghuis voor de straatkinderen. Ook bieden de Salesianen, naast de taal- en schrijflessen, technisch onderwijs en informatica opleidingen aan.

De Jésus Adolescent school
De Jésus Adolescent school is een school voor straatkinderen en oudere jongens en meisjes die eerder geen onderwijs hebben kunnen volgen. Zij krijgen hier les in de Franse taal, culturele vorming en ze leren een beroep zoals metaalbewerker, timmerman, metselaar, automonteur, landbouwer, veeteler of viskweker. In 2016 heeft Vastenactie al twee lokalen van deze school gefinancierd, waardoor er nu plaats is voor 180 leerlingen. Om meer kinderen een kans op onderwijs te geven, wil de school graag uitbreiden met de bouw van nog eens drie lokalen zodat er in totaal 450 leerlingen les kunnen volgen op deze school. Leuk detail aan dit project is dat de stenen, die gebruikt zullen worden voor de bouw, gevormd en gebakken zullen worden door de leerlingen, als onderdeel van het lesprogramma. Tevens zullen zij alle ramen, deuren, kasten en schoolbanken maken en worden alle materialen die zij daarvoor nodig hebben lokaal ingekocht.

Voor de totale bouw van dit project is een bedrag van €50.000,- nodig,  Vastenactie zal hier €11.000,- aan bijdragen.