Renovatie van het St. John Bosco opvangcentrum

Dit is een project van Vastenactie

Renovatie van het St. John Bosco opvangcentrum

Kitale is een stad in het westen van Kenia. Hier wonen veel Turkana, dat is een herdersvolk die normaal gesproken in het noorden van Kenia wonen. Vanwege de enorme droogte sterven hun dieren en kampen zij met honger en armoede. Hierdoor zoeken zij hun toevlucht in de stad, waar zij voornamelijk in krottenwijken belanden. Als herdersvolk weten de Turkana slecht om te gaan met het leven in de stad. De kinderen belanden vaak de straat op om te bedelen en vallen daar ten prooi aan uitbuiting, mishandeling en verslaving.

St. John Bosco opvangcentrum

Het St. John Bosco opvangcentrum is opgericht in 1992 door Ierse missionarissen. Op de compound bevinden zich slaapzalen, klaslokalen, kantoren en een boerderij/moestuin. Momenteel verblijven hier ongeveer veertig kinderen, deze worden opgevangen rond de leeftijd van 7/8 jaar. De opgevangen kinderen leren allereerst om weer een normaal levensritme te krijgen, met educatie en voldoende voeding. Tevens is de hereniging met hun eigen familie een belangrijk doel van dit centrum, daarom wordt er meteen gezocht naar familieleden of eventueel voogden. In de eerste 3 à 4 jaar zijn de kinderen door de week op het centrum en in het weekend en tijdens de vakanties bij hun eigen familie. Na die periode keren ze volledig terug naar de familie, maar blijft het centrum helpen bij betaling van de schoolgelden en worden er follow-up bezoeken gedaan door een maatschappelijk werker.

Renovatie van het centrum

In de afgelopen 25 jaar is het centrum goed gebruikt en aan een flinke renovatie toe om goede, hygiënische en verantwoorde opvang te kunnen blijven garanderen. De jongensslaapzaal moet worden geverfd en de vloer moet worden gerepareerd. Verder is het toiletgebouw aan vernieuwing toe en moet de waterput worden uitgediept om te zorgen voor voldoende drinkwater. In de keuken dienen nieuwe tegels aangebracht te worden ter verbetering van de hygiëne. Tot slot moet het hek rondom de moestuin, die dient voor eigen gebruik, worden vernieuwd. Omdat het niet haalbaar is om al deze renovaties in één keer te kunnen financieren, wordt er tijdens deze campagne de nadruk gelegd op de keuken, de waterput en het hek rondom de moestuin. Dit gaat €1.600,- kosten, waarvan Vastenactie €400,- bijdraagt.