Samen aan tafel in Kenia

Dit is een project van Vastenactie

Samen aan tafel in Kenia

In Ukunda, in het zuidoosten van Kenia, ligt de St. Angelo Primary School. Deze school wordt beheerd door de zustercongregatie van St. Joseph. Naast deze basisschool, runt de zustercongregatie ook nog twee kleuterscholen. Deze onderwijsprogramma’s van de zusters worden ondersteund door de Nederlandse Stichting Campvuur. Op dit moment zitten er ruim 400 leerlingen met verschillende religieuze achtergronden op de St. Angelo Primary School. De ouders van de leerlingen betalen schoolgeld om de kosten van het personeel, het lesmateriaal en een dagelijkse maaltijd te dekken. Hierdoor is de school onafhankelijk van financiële steun uit het buitenland.

Een nieuwe keuken voor de St. Angelo Primary School

Het huidige schoolvoedingsprogramma is echter van onvoldoende kwaliteit. De huidige keuken is gemaakt van golfplaten en is niet hygiënisch. Goede voeding is van groot belang voor de leerprestaties van de kinderen. Veel van de leerlingen komen uit arme gezinnen en hebben deze maaltijden op school hard nodig. Een hygiënische keuken en eetplaats kan ook de kans op infectieziektes verminderen. Het schoolgeld dat de ouders betalen is ontoereikend voor de bouw van een nieuwe keuken. Hier wil Stichting Campvuur bij helpen met dit project. Er zal een nieuwe keuken gebouwd en volledig ingericht worden. De totale kosten voor het bouwen en inrichten van de keuken bedragen €24.000,-. Vastenactie levert een bijdrage van €8.000,- aan dit project.