Uitdiepen van een waterput voor een school en weeshuis in Kenia

Dit is een project van Vastenactie

Uitdiepen van een waterput voor een school en weeshuis in Kenia

In het westen van Kenia komen lange periodes van droogte voor. In dit gebied leven veel mensen onder de armoedegrens en het gebrek aan water is een belemmering voor economische ontwikkeling van de regio. Daarnaast kan niet-schoon drinkwater ziektes veroorzaken en omdat mensen in droge periodes ver moeten lopen om water te halen, brengt het ook veiligheidsrisico’s voor vrouwen en kinderen met zich mee. Ook het dorp Rodi Kopany ligt in deze regio en heeft veel last van het gebrek aan water in droge periodes van het jaar.

Stichting Furaha Orphans

In 2011 werd Stichting Furaha Orphans opgericht. Deze werken samen met de lokale stichting Boniface Awour die zich in, onder andere het dorp Rodi Kopany, richten op de verbetering van het onderwijs en de opvang van weeskinderen. Vorig jaar is er een waterput geplaatst op het terrein van Furaha Orphans. Deze put is deels met de hand en deels met de boorhamer gerealiseerd.
Het plaatsen van deze put was van essentieel belang om beide scholen en het weeshuis van schoon drinkwater te kunnen voorzien. Na het plaatsten is de hygiëne sterk verbeterd, zijn de kinderen minder vaak ziek en zijn er dus minder medische kosten. Echter, de grond van het terrein is zeer hard waardoor twintig meter de maximale diepte is die kon worden bereikt. In de droge periodes, zo’n drie maanden per jaar, blijkt dat dit niet diep genoeg is: de put komt droog te staan en schoon drinkwater is niet meer voorradig. Om de hygiëne op de school en in het weeshuis in stand te houden, laat de stichting in de droge perioden wekelijks een tankwagen met schoon drinkwater komen. Dit is geen duurzame oplossing en gaat gepaard met hoge kosten.

Uitdiepen van de bestaande waterput

Het is van essentieel belang dat de put verder wordt uitgediept tot een diepte van 300 meter. Daarvoor is een machinale boorhamer nodig die middels vrachttransport vanuit Nairobi zal moeten worden vervoerd. Na het slaan van de put, zal de school twee personen verantwoordelijk maken voor de uitgifte van het water en het beheer van de watervoorziening. De lokale bevolking kan tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de put. Van deze vergoeding zal het onderhoud van de waterput worden betaald. Het geld dat mogelijk overblijft, zal ten goede komen aan de school en het weeshuis. 

De totale kosten van dit project zijn begroot op €23.250,- , hiervan zal Vastenactie €7.750,- bijdragen.