Voedselprogramma op de Dipendraschool in Nepal

Dit is een project van Vastenactie

Voedselprogramma op de Dipendraschool in Nepal

In het dorpje Dharan in Nepal wonen veel arme kinderen die vaak onregelmatig naar school gaan. Alcoholisme is een groot probleem in dit gebied en veel kinderen moeten werken om bij te dragen aan het inkomen van het gezin. De stichting Society for Helpless Children biedt, in samenwerking met stichting Kinderen van de Wereld, een voedselprogramma aan op de Dipendraschool in Dharan, zodat meer kinderen regelmatiger naar school gaan.

Stichting Society for Helpless Children

De Nepalese stichting Society for Helpless Children is in 2004 opgericht. Naast de Dipendraschool, waar basisonderwijs gegeven wordt, ondersteunt deze stichting ook twee weeshuizen in Nepal. Op dit moment zijn ze daarnaast ook bezig om de thuissituaties van de leerlingen op de Dipendraschool beter in kaart te brengen, met speciale aandacht voor alcoholisme en mishandeling. Na het verzamelen van deze gegevens wil de stichting een nieuw programma opzetten waarin ze pedagogische ondersteuning bieden aan de ouders in Dharan.

Schoolmaaltijden voor goede resultaten en minder verzuim

In 2012 is een keuken gebouwd voor de Dipendraschool. Het verzuim door de leerlingen was erg hoog, maar nadat de keuken in gebruik is genomen, gingen veel meer kinderen elke dag naar school. De maaltijd is een stimulans voor ouders om hun kinderen naar school te sturen en zorgt voor betere leerresultaten. De ouders van de kinderen leveren een bijdrage aan dit programma door als vrijwilliger te helpen met de bereiding van het eten. Voor een bedrag van €7.000,- kunnen alle leerlingen van de Dipendraschool een jaar lang elke dag een schoolmaaltijd krijgen. Vastenactie draagt €2.334,- bij aan dit project.