Waterproject in Tanzania

Dit is een project van Vastenactie

Waterproject in Tanzania

In Tanzania, vlakbij de regio Morogoro, ligt het Melela centrum, een onderwijscentrum van de zusters van het Bloedend Hart. In dit centrum wonen zo’n zestig meisjes die de lagere school reeds hebben afgemaakt en non willen worden. Zij verblijven twee jaar in dit opleidingscentrum, waarna ze doorstromen naar Bigwa om verder te worden opgeleid tot onderwijzeres, arts of verpleegkundige.

De zusters van het Bloedend Hart
De Zusters van het Bloedend Hart, ook wel de Mgolole zusters genoemd, zijn een onderdeel van een congregatie die is opgericht in 1885. Vanuit het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp hebben verschillende medici de Morogoro Support Foundation opgericht en werken zij samen met de Mgolole zusters, die diverse scholen en gezondheidsklinieken beheren in Tanzania.

Nieuwe watervoorzieningen
Het Melela centrum heeft een voortdurend tekort aan water, wat nodig is voor de bewoners zelf, maar ook voor de tuin en de boerderij, waar zij hun eigen voedsel, melk en kaas produceren. Momenteel dient het water opgepompt te worden via een elektrische pomp, maar de elektriciteit is te duur. De oplossing hiervoor ligt in de aanschaf van zonnepanelen om energie op te wekken voor de waterpomp en de aanschaf van een buffertank om regenwater op te vangen voor de dagen dat er onvoldoende zon is. Het centrum zal zo veel kosten kunnen besparen en kan vervolgens het hele jaar door water tappen. Ook kunnen ze kosten voor het eten besparen doordat ze met deze watervoorzieningen drie keer per jaar kunnen oogsten. Het overschot van de oogsten kunnen de zusters verkopen om op die manier extra inkomsten te genereren.

Het opleidingscentrum heeft een eigen technische dienst voor het onderhoud, en de zonnepanelen zijn duurzaam in gebruik. Ze hebben geen batterijen nodig die vervangen dienen te worden en gaan gemiddeld zo’n twintig jaar of langer mee. De totale kosten voor dit project bedragen €18.200,-. Vastenactie zal hier €4.200,- aan bijdragen.