Werken aan gemeenschapsopbouw, gezondheid en vrede in Kenia

Dit is een project van Vastenactie

Werken aan gemeenschapsopbouw, gezondheid en vrede in Kenia

Door armoede, verslavingen en familie- en stammentwisten in het westen van Kenia vallen gemeenschappen uit elkaar: het percentage aidspatiënten is er erg hoog en veel jongeren lopen de kans op een stabiele toekomst mis. De problematiek rondom het geweld in de regio, de trauma’s van de bevolking en het hoge percentage alcohol- en drugsgebruik zijn met elkaar verbonden en zowel individuen, families en gemeenschappen als geheel lijden hieronder.

De organisatie Kitale Community Advancement Programme (KAP) wil een holistische oplossing voor het probleem bieden. Zij doen dit door vrijwilligers uit de gemeenschappen op te leiden om voorlichtingen te geven aan hun eigen gemeenschap over vrede en verzoening, traumaverwerking, het voorkomen en behandelen van drugs- en alcoholverslavingen, het voorkomen en behandelen van HIV/aids, gemeenschapsopbouw en milieubescherming. KAP heeft in haar programma’s speciale aandacht voor de begeleiding van kwetsbare jongeren. Daarnaast betrekken ze mannen en vrouwen van alle stammen, religies en leeftijden bij deze voorlichtingen, zodat de gehele gemeenschap zich kan ontwikkelen. Sinds 2002 heeft KAP al meer dan 4.000 vrijwilligers opgeleid om voorlichtingen te geven in hun eigen gemeenschap. Naast het geven van voorlichting, leren de vrijwilligers ook hoe ze op een creatieve manier hun dorpsgenoten kunnen bereiken, bijvoorbeeld via straattoneel.

Met de bijdrage van €7.000,- van Vastenactie kan KAP hun huidige programma verbeteren, kunnen ze nieuwe vrijwilligers opleiden en kunnen ze nog meer mensen bereiken met voorlichtingen.