WISH project in Kenia

Dit is een project van Vastenactie

WISH project in Kenia

Op de Makonjemare basisschool in Kilifi, gelegen in het zuidoosten van Kenia, is het niveau van Engels van de leerlingen erg laag. Naast dit lage niveau van Engels vertonen veel kinderen gedragsproblemen en is er een gebrek aan betrokkenheid van ouders bij de school. Ouders weten vaak niet goed hoe ze een goede leeromgeving kunnen creëren voor hun kind en hoe ze hun educatieve ontwikkeling kunnen stimuleren. Daarnaast hebben de kinderen geen goede voorbeelden die ze kunnen volgen, waardoor de kans bestaat dat ze hetzelfde pad als andere drop-outs volgen. Een ander probleem is dat er vaak vijftig tot tachtig leerlingen in één klas zitten en er weinig ruimte is voor individuele aandacht voor de leerlingen.

Het WISH-project

Het doel van het WISH-project (Weekend Inclusive School Holidays) is om hier verandering in te brengen door het leren op verschillende manieren te stimuleren. Het WISH-project is een initiatief van de Learn! Foundation, een stichting met als doel om onderwijskansen te bieden aan kinderen en jongvolwassenen in kansarme landen. Door de leerlingen in Kilifi alternatieve leertrajecten aan te bieden, kunnen ze meer plezier krijgen in het leren en zichzelf beter ontwikkelen.

Verschillende educatieve activiteiten

Via dit project zullen er veel verschillende activiteiten georganiseerd worden, waarbij de focus op zowel sociale als educatieve vaardigheden zal liggen. Kinderen zullen bijvoorbeeld onderzoek en gemeenschapswerk gaan doen. Deze activiteiten bevorderen het kritisch denken, hun schrijfvaardigheid, hun presentatievaardigheden, het samenwerken en oplossingsgericht denken. Er zullen zogenaamde Education Open Days georganiseerd worden, waar de kinderen hun eigen projecten en onderzoeksvragen kunnen presenteren. Ook zullen er eens per maand Academic Clinics gehouden worden, waar leerlingen terechtkunnen die specifieke begeleiding nodig hebben met bijvoorbeeld Engels of schrijven. Daarnaast zullen er activiteiten georganiseerd worden waar leiderschapsvaardigheden en niet-cognitieve vaardigheden ontwikkeld worden. Als laatste zullen er uitwisselingen tussen scholen plaatsvinden en gemeenschappelijke sportdagen georganiseerd worden, waar de kinderen leren over tolerantie en diversiteit.

Vorig jaar zijn er zo’n tachtig leerlingen, negentien docenten en driehonderd ouders bereikt binnen dit project. Het project bleek een succes te zijn! Voor komend jaar is de doelstelling om 120 extra leerlingen de kans te geven deel te nemen aan de activiteiten. Voor de uitvoering hiervan is € 7.500 is benodigd, Vastenactie draagt hier € 2.500 aan bij.