Resultaten 2018

Resultaten 2018

Wat hebben we in 2018 kunnen doen?


De definitieve cijfers zijn nog niet vastgesteld, maar we kunnen u wel alvast een indicatie geven van de resultaten die we met elkaar hebben bereikt in 2018. We hebben 63 projecten gesteund voor in totaal € 2.018.421.* Daarmee hebben we zo’n 80.000 mensen op de een of andere manier kunnen helpen: met bijvoorbeeld voorlichting, training, een opleiding, schoon water, medische zorg, opvang en begeleiding en voedsel. We hielpen ook mensen in noodsituaties, zoals op Sulawesi.

 

 • 14.950 mensen kregen voorlichting over HIV/aids.
 •  1.050 mensen hebben traumabegeleiding ontvangen en 207 vrijwilligers zijn opgeleid om traumabegeleiding te geven.
 •  Ruim 1500 mensen hebben landbouwtrainingen en beroepsopleidingen gevolgd.
 •  3594 kinderen hebben onderwijs gevolgd.
 •  511 gehandicapte kinderen hebben ondersteuning gekregen in de vorm van onderwijs of medische zorg.
 •  14.115 mensen hebben toegang gekregen tot schoon drinkwater.
 •  21.500 mensen hebben medische voorlichting gekregen.
 •  18.375 mensen hebben noodhulp gekregen.
 •  500 leerlingen hebben verbeterde voeding op school gekregen en 4600 ouders en kinderen hebben voorlichting gekregen over goede voeding.
 •  2000 kinderen hebben een geboortecertificaat gekregen; 7000 mensen hebben voorlichting over geboortecertificaten gekregen.
 •  475 mensen hebben microkrediet gekregen.

 

*De definitieve cijfers worden na het eerste kwartaal 2019 vastgesteld.