Campagneland 2016

Campagneland 2016

Het lespakket wordt jaarlijks aangevuld met informatie over het ‘campagneland’ van dat jaar, oftewel: het land waarvoor we in actie kunnen komen tijdens de vastenperiode. In 2016 staat Oeganda centraal. We maken kennis met Agnes en Josephine, die ons vertellen over hun leven op het platteland in het noordoosten van het land. Scholen die dat willen, kunnen geld inzamelen voor het Vastenactie voor scholenproject in Oeganda.

Help je mee?
De kinderen in Katakwi willen naar school

Samuel (10) en Elise (8) zijn op uitnodiging van Vastenactie naar Oeganda geweest. Oeganda ligt in Afrika. De evenaar loopt dwars door het land, dus het is er altijd zonnig en warm. Samuel en Elise bezochten het noordoosten, waar de Nederlandse Vastenactie ontwikkelingshulp ondersteunt die mensen helpt een gemakkelijker, beter leven te krijgen. De projecten worden in Oeganda uitgevoerd door Socadido, een organisatie die onderdeel is van de katholieke kerk in dit gebied. Socadido ontvangt geld van Vastenactie uit Nederland, zodat de medewerkers van Socadido mensen kunnen helpen die problemen hebben.
Socadido werkt in een aantal districten, zeg maar: provincies. De meeste mensen in de districten Katakwi en Amuria zijn boeren. Ze moeten leven van het eten dat ze zelf verbouwen op hun land. Hun oogsten mislukken echter vaak vanwege de droogte, waardoor de mensen arm zijn. De kinderen gaan vaak met honger naar school.

Het gaat in Oeganda heel anders op school!

Samuel en Elise bezochten twee basisscholen in Oeganda: in Amuria, waar ze kennismaken met Agnes en haar klasgenoten, en in Katakwi, waar Josephine haar huis laat zien en waar Samuel en Elise de familie van Josephine ontmoeten. Samuel en Elise zagen dat kinderen vaak erg ver moeten lopen om hun school te bereiken. Daarom blijven sommige kinderen op school slapen in een oud klaslokaal. Op de scholen zijn alleen borden en krijtjes; de kinderen delen oude tafeltjes en stoeltjes of zitten soms zelfs op de grond. De klassen zijn veel groter dan in Nederland. In sommige klassen zitten wel 100 kinderen of meer!
Veel ouders van de kinderen die Samuel en Elise hebben ontmoet, hebben eigenlijk geen geld om hun kinderen naar school te laten gaan. Ze moeten namelijk betalen voor leerboeken, lunches, schooluniformen en dergelijke. Daarom stoppen veel kinderen met school.

Meehelpen?

Socadido wil de kinderen en hun ouders helpen, onder andere door boeken en schoolmaterialen te kopen, zodat de kinderen toch naar school kunnen. Via Vastenactie zamelen we geld in voor kinderen en basisscholen in Amuria en Katakwi. De kinderen in Nederland kunnen meehelpen. We sparen voor onder meer:

  • tafels en stoelen;
  • schoolboeken;
  • lesmaterialen.