Thema 2019: Water verandert alles

Thema 2019: Water verandert alles

Thema Vastenactiecampagne 2019: Water verandert alles!

In de weken voor Pasen kunnen we proberen wat soberder te leven. We hebben aandacht voor mensen die het minder hebben dan wijzelf en proberen hen te helpen. Daarbij besteedt Vastenactie dit jaar bijzondere aandacht aan projecten rondom water.

We ondersteunen hiermee waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. Dichtbij afgelegen dorpen worden waterputten, pompen en opslagtanks aangelegd. Onze bijdrage brengt veel meer dan alleen schoon water: kinderen hoeven geen water meer te halen en kunnen gewoon naar school. Kindersterfte neemt af, de gezondheid verbetert en er is meer tijd voor school en werk. Schoon water verandert alles!

Uiteraard zal er weer mooi lesmateriaal worden ontwikkeld mét een waterboekje voor de bovenbouwleerlingen. Het lespakket is nu te downloaden via onze webshop.


Bekijk ook onze korte scholenfilm over het belang van schoon water.

  

Angelique Steysel

Angelique Steysel
angelique.steysel@vastenactie.nl
070-7796008 / 06-37386687