Groen geloven

Groen geloven

In de aanloop naar de vastentijd en het vastenactiethema van 2019 'Water verandert alles', zal Marjolein Tiemens in een serie blogs bijzondere aandacht besteden aan het thema ‘water’.

Rentmeesterschap

Als christenen zijn wij ervan overtuigd dat de mens is geschapen naar Gods beeld. God vertrouwde de aarde toe aan onze zorg. Wij kregen de opdracht een goede rentmeester te zijn. Daarom moeten wij op een verantwoorde manier
zorgdragen voor Gods schepping.

Gods liefde zou hierbij het uitgangspunt moeten zijn. Welke plaats en rol heeft de mens in de schepping? Het antwoord op deze vraag bepaalt hoe je omgaat met de schepping, met moeder Aarde, met natuur en milieu, met andere mensen.

Marjolein Tiemens laat zien dat ons geloof veel handvatten geeft om groen te denken en te doen. En dat geloof en duurzaamheid dus prima samen gaan!