Als een boom ben je

Als een boom ben je

‘Vanuit zijn zalen bevloeit Hij de bergen, door zijn toedoen wordt de aarde gedrenkt’, werd voorgelezen uit Psalm 104 tijdens een korte gebedsviering voorafgaande aan de klimaatmars van 10 maart. De 40.000 mensen die deelnamen konden het drenken van de aarde aan den lijve ondervinden, de regen kwam met bakken uit de hemel. Zij lieten zich hierdoor echter niet weerhouden om te demonstreren voor een beter klimaat(beleid). Bovendien, na de droge zomer van vorig jaar, snakt de natuur nog steeds naar water. In grote delen van Nederland is de grondwaterstand nog steeds te laag. Al dat water is dus meer dan welkom. Water is immers van levensbelang. Niet alleen voor de mens om van te drinken, maar voor al het leven op Aarde. 

Belang van wetlands

In Ezechiël 47, 9 lezen we ‘De rivier brengt leven overal waar hij stroomt, het wemelt er van dieren. De zee zit vol vis, want de rivier die erin uitmondt maakt het water gezond.’ Wetlands als rivieren, moerassen, meren, deltagebieden en oceanen spelen een belangrijke rol in het natuurlijk ecosysteem en het klimaat. Het deltagebied in Zeeland, de Oostvaardersplassen en de Wadden zijn bijvoorbeeld belangrijke stapstenen voor trekvogels. Het zijn de plekken waar ze zich vol kunnen eten voor het volgende deel van de tocht. Waterrijke gebieden fungeren vaak als buffer. Bij regenval nemen ze water op dat in droge periode weer vrij kan komen. Ze temperen de temperatuur en daarmee de windsnelheid wat weer invloed heeft op het klimaat. Het is daarom groot belang om het water in de natuur met zorg te beheren. Alles is er afhankelijk van. 

Als een boom

Door water bloeit de natuur, maar ook de mens op. De afgelopen weken hebben we in de kerk een paar keer een lied naar Psalm 1 gezongen. ‘Als een boom ben je wortelend waar water stroomt, vol van vrucht en blad dat niet zal dorren.’ Tijdens het zingen moest ik steeds denken aan de vrouwen zoals de Nigeriaanse Zalia, die twee keer per dag een uur heen en een uur terug moet lopen om water te halen voor haar gezin en moestuin. Ik zag het helemaal voor me hoe deze vrouwen zelf zullen groeien, bloeien en vruchtdragen als ze een waterput en pomp in het eigen dorp krijgen. En hoe de hele dorpsgemeenschap kan meedelen in die vruchten. Het wordt me steeds duidelijker: water verandert alles.