Een verbond met God

Een verbond met God

Water is van levensbelang, maar kan ook bedreigend zijn. We kennen allemaal het verhaal van de zondvloed en Noach. God zette de aarde onder water omdat Hij zag hoe bedorven de aarde was: alle mensen waren het verkeerde pad ingeslagen (Gen 5, 12). Met Noach en zijn familie en met alle dieren in de ark wilde God weer met een schone lei
beginnen.

We kennen het fenomeen van ernstige overstromingen, waarbij huizen, mensen en dieren en gewassen op het land worden weggevaagd. Bangladesh is jaarlijks in het nieuws als daar weer grote delen van het land zijn overstroomd, en ook de beeldden van tsunami’s in Thailand en Japan zullen we niet licht vergeten. Het is niet de toorn van God, maar het zijn natuurverschijnselen die gebeuren en die horen bij de ‘huishouding’ van de aarde.

Klimaatverandering brengt een stijging van de zeespiegel met zich mee. Nederland kan zich hier misschien tegen wapenen met hogere dijken en waterkeringen, maar Bangladesh is te arm om zich hier tegen te beschermen. Daar waren in 2011 al 6,5 miljoen klimaatvluchtelingen. Mensen die van huis en haard verdreven zijn door onder andere de stijgende zeespiegel.

Ver van ons bed?

Door een stijgende zeespiegel verdwijnt er land, maar andere problemen komen eerder dan het water. De aarde verzilt, waardoor landbouw vrijwel onmogelijk wordt en het drinkwater ondrinkbaar, met honger als gevolg. Voor ons lijken dit misschien ver van ons bed problemen. Niets is minder waar. Het komt onder andere door de CO2, die de rijke westerse landen uitstoten, dat de aarde opwarmt, de gletsjers en ijskappen versneld smelten en de zeespiegel stijgt. Mede hierdoor worden we geconfronteerd met extreem weer; storm en stortbuien, overstromingen, maar ook ernstige droogte.

Verbond

Na de zondvloed sloot God een verbond met de mensen en alle levende wezens, waarin Hij belooft “dat de wateren nooit meer zullen aanzwellen tot een vloed, om alles wat leeft te verdelgen” (Gen 9, 15). Misschien moeten wij nu van onze kant een zelfde verbond met God sluiten en beloven dat we er alles aan zullen doen om de dreiging van het water te verminderen? Hoe? Door minder CO2 de lucht in laten gaan! Dan zullen meer mensen droge voeten houden, te eten en te drinken hebben en kunnen wellicht sommige oorlogen en conflicten voorkomen worden.

 Marjolein Tiemens