Water is een gave

Water is een gave

Water komt in de Bijbel in heel veel verhalen voor. De term ‘water’ wordt in liefst 517 verzen genoemd. Er wordt over water gelopen, water verandert in wijn, jaagt angst aan, wast schoon, wordt gedronken en last but not least water geeft leven. Water is een onmisbare levensbron voor al het leven.

In het begin

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest van God zweefde over de wateren. (Gen: 1,1-2)
Deze eerste twee verzen van het scheppingsverhaal laten de oer-situatie zien, zoals die er was aan het begin van Gods schepping. De Aarde is nog niet productief, niet bewoond en er is geen licht. Maar er is wel water. Alles op Aarde wordt in het scheppingsverhaal door God geschapen, het water in zijn oervorm als allereerste. Dat vind ik een bijzonder gegeven. Ik ben geen theoloog, maar ik interpreteer dit zo dat water een voorwaarde is voor leven. Onmisbaar. Zonder water geen leven. In het vervolg van het verhaal scheidt God dat oerwater in water boven en onder het hemelgewelf en hij scheidt oceanen en land. Hij laat de wateren wemelen van dieren.

In Psalm 104 horen we hoe God de aarde drenkt en voor elk schepsel het water laat stromen. Hij geeft drinken aan dieren in het veld, water voor gras voor het vee en gewassen voor de mens en ook de grote ceders voorziet hij van water.

Zorg voor elkaar

Ook het tweede scheppingsverhaal laat zien dat het leven op Aarde niet zonder water kan: toen de Heer God aarde en hemel maakte groeide er op aarde nog geen wilde planten en nog enkel veldgewas, want de Heer God had nog geen regen op de aarde laten vallen. Maar dan komt er nog een, in mijn ogen belangrijke, toevoeging: en er was nog geen mens om de grond te bebouwen om het water uit de aarde omhoog te halen en de aardbodem te bevloeien.
Hier wordt iets verteld over de relatie tussen mens en Aarde. Hier lees ik dat de mens en de Aarde door God aan elkaar zijn toevertrouwd. De mens heeft de Aarde met al haar levensvormen, nodig om van en op te leven, maar de Aarde heeft ook de mens nodig, om de grond te bebouwen en de aarde te bevloeien. Er is sprake van een wederkerige relatie, waarin zorg voor elkaar letterlijk zijn vruchten afwerpt.

Water is een gave

De Bijbelteksten laten zien dat water een gave is, een gave van God aan het leven op Aarde, aan alle leven. ”Daarom kan het nooit zo zijn dat het steeds schaarser wordende water wordt tot koopwaar. De toegang tot veilig drinkwater is een wezenlijk, fundamenteel en universeel recht van de mens, omdat dit het overleven van de mensen bepaalt en daarom een voorwaarde voor het uitoefenen van de andere rechten van de mens is” (Paus Franciscus, Laudato Si’). Water is een gave waar we met respect mee om moeten gaan.

 

Marjolein Tiemens-Hulscher