Op weg naar ecologische bekering

Op weg naar ecologische bekering

De heilige paus Johannes Paulus II heeft met zijn profetische uitspraken en zijn charisma veel mensen, gelovigen
en anderen, geïnspireerd en uitgedaagd. Veel van zijn woorden hebben nog niet aan betekenis ingeboet. Ook die op het gebied van duurzaamheid en onze omgang met de Schepping zijn nog steeds van grote waarde.

Gedurende zijn hele pontificaat heeft paus Johannes Paulus II gewezen op de ernst van de milieucrisis en op de
noodzaak er vanuit een morele en spirituele dimensie op te reageren. Hij zei onder meer: ‘We moeten een ecologische
bekering
stimuleren en ondersteunen met het doel om de mensheid meer gevoelig te maken voor de catastrofe die het hoofd geboden moet worden.’

Voor de inmiddels heilig verklaarde paus biedt ‘de boetevaardige periode van de Vastentijd een diepgaande les wat betreft eerbiedige omgang met onze leefomgeving.’

Vanuit deze inspiratie bieden wij als Vastenactie u graag een Kruisweg aan, die ons helpt op weg naar een ecologische bekering. U vindt in dit pfd-document alle teksten.