Opnemen in testament

Opnemen in testament

Geld nalaten aan Vastenactie

Uw testament weerspiegelt wie belangrijk voor u zijn. U kunt nalaten aan familie en vrienden, maar ook aan medemensen die het minder hebben dan wij. Dat kan door (ook) Vastenactie als begunstigde op te nemen in uw testament.

Geef uw nalatenschap een bestemming die bij u past.

Met uw nalatenschap draagt u bij aan een groei die niet gebaseerd is op meer welvaart, maar op solidariteit. Vastenactie draagt vasten uit als een levenshouding die grenzen stelt aan het eigen genoeg en ruimte biedt om te delen met anderen.

Wij ondersteunen projecten in ontwikkelingslanden die de lokale bevolking helpen bij het opzetten van kleinschalige projecten om zo hun levensomstandigheden blijvend te verbeteren. Door aan Vastenactie na te laten, helpt u een generatie die na u komt te bouwen aan een leefbare wereld. U laat de wereld groeien door te delen.

Natuurlijk wilt u uw testament zorgvuldig opstellen. Voor advies kunt u contact opnemen met Beate Gloudemans, stafmedewerker donateurs. Zij helpt u graag verder. Beate is bereikbaar via (070)779 6008 of beate.gloudemans@vastenactie.nl. U kunt ook de brochure 'nalatenschappen' opvragen door te bellen of te mailen naar Beate.

Periodieke schenking

Wist u dat de Belastingdienst graag een deel van uw gift betaalt? Als u ons vijf jaar steunt met een vast bedrag, is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting.

Help mee!

Wilt u meehelpen? Dat kan op allerlei manieren. U kunt in uw eigen omgeving een actie organiseren, maar u kunt bijvoorbeeld ook op basisscholen gastlessen geven over ontwikkelingswerk en de rol van Stichting BVA en Vastenactie daarin.

U kunt direct doneren!

De wereld groeit als we delen. Hoe steunt u ons? Wij komen op voor de allerarmsten. Door te investeren in kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, opgezet door de mensen zelf. Zonder uw hulp is ons werk onmogelijk.