Word vrijwilliger

Word vrijwilliger

Duizenden vrijwilligers maken het succes van Vastenactie!

Jaarlijks zetten bijna vierduizend vaste vrijwilligers en twaalfduizend actie-vrijwilligers zich in voor de Vastenactie en daarmee voor mensen elders in de wereld die het minder goed hebben getroffen dan wij. Aan de inzet van deze vrijwilligers ontleent de Vastenactie haar bestaansrecht!

Verspreid over zo’n duizend werkgroepen werken de vrijwilligers in hun parochie, op school en in de wijk aan een vernieuwende en eigentijdse invulling van de vastentijd. Bezinning op onze leefstijl, solidariteit met anderen en spiritualiteit in ons eigen leven gaan daarbij hand in hand.

Vasten draait om bezinning van onze leefstijl, solidariteit met anderen en spiritualiteit.

Het team van Vastenactie ondersteunt lokale vrijwilligers, onder meer door het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten en de ontwikkeling van materialen en ideeën om de eigen lokale campagne vorm te geven.

Wilt u meehelpen? Neem dan contact met ons op!

Help mee en maak verschil in het leven van anderen!

Organisatiegegevens

Rekening NL21 INGB0000005850

Onze servicedesk is van maandag tot en met donderdag tussen 9:00 en 17:00 bereikbaar. Op vrijdag zijn we telefonisch niet bereikbaar.

Vastenactie campagne

info@vastenactie.nl

070 - 779 6008

U kunt direct doneren!

De wereld groeit als we delen. Hoe steunt u ons? Wij komen op voor de allerarmsten. Door te investeren in kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, opgezet door de mensen zelf. Zonder uw hulp is ons werk onmogelijk.