Wat doet Vastenactie aan schoon, bereikbaar water voor iedereen?

Wat doet Vastenactie aan schoon, bereikbaar water voor iedereen?

Vastenactie steunt ieder jaar projecten over de hele wereld die zorgen voor veilig, bereikbaar water. Zo zorgden we er in 2018 voor dat ruim 14.000 mensen toegang kregen tot schoon drinkwater. In 2019 zetten we vijf waterprojecten in de schijnwerpers.

Een waterput voor Baboursaye, Niger
In Niger willen we een waterput slaan in het dorp Baboursaye en speciale watercomités oprichten die de waterbron gaan beheren. Een van de taken van dit comité is het handhaven van de hygiëne rondom de put. U leest hier meer over het project in Niger.

Goed waterbeheer in Kivu, Congo
In Masisi-gebied in Noord Kivu, Congo willen we helpen het waterbeheer en de (kennis van) hygiëne te verbeteren. Er worden watercomités opgericht waar speciale aandacht is voor participatie van vrouwen. Lees hier meer over het project in Congo.

Schoon water bij de hand op Flores, Indonesië
Door de afgelegen ligging, heeft meer dan de helft van de dorpen in het berggebied van Flores geen toegang tot schoon drinkwater. Er worden onder andere watervoorzieningen aangelegd en toiletten gebouwd. Lees hier verder over het project op Flores.

Veilig drinkwater in Jocote Arriba, Nicaragua
De inwoners van Jocote Arriba zijn aangewezen op het vervuilde water van de rivier. Dat leidt tot infecties met parasieten en ziektes als diarree. Een waterput en elektrische pomp - die werkt op zonnepanelen! - gaan zorgen voor veilig drinkwater in het dorp. Hier leest u er meer over. 

Een duurzame watervoorziening in het Kambia District, Sierra Leone
Vervuild water zorgt in Kambia District voor veel ziektes onder de bevolking. Dit project zorgt ervoor dat de drie dorpen Makaiba, Masherie Thenkle en Konta Dubalai een waterpomp krijgen én watercomité's. Lees er hier meer over. 

Iedere dollar die in water en sanitatie wordt geïnvesteerd, levert een economisch rendement op tussen de drie en 34 dollar. Bron: WHO

U kunt direct doneren!

De wereld groeit als we delen. Hoe steunt u ons? Wij komen op voor de allerarmsten. Door te investeren in kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, opgezet door de mensen zelf. Zonder uw hulp is ons werk onmogelijk.