Waarom watercomité's zo belangrijk zijn

Waarom watercomité's zo belangrijk zijn

Het aanleggen van watervoorzieningen kost natuurlijk geld, maar ook daarna zullen er kosten zijn: voor het onderhoud en voor reparaties. Omdat Vastenactie niet iedere watervoorziening jarenlang financieel kan steunen, is het voor ons een voorwaarde dat de lokale gemeenschap deze kosten in de toekomst zelf kan opbrengen. 

Om te waarborgen dat het waterproject dat we steunen, zo lang mogelijk goed functioneert, kan een watercomité opgezet worden. Een watercomité kan bijvoorbeeld regelen dat iedereen die gebruik maakt van de watervoorzieningen een kleine maandelijkse bijdrage levert voor onderhoudskosten en kan ook actie ondernemen als er reparaties of onderhoud nodig is. Ook bij meningsverschillen over het gebruik van de voorziening kan het watercomité een rol spelen.

Watercomités krijgen een basistraining in water, sanitatie en hygiëne en worden getraind in het onderhoud en eventuele reparatie van de watervoorzieningen. Daarnaast leren ze de basisbeginselen van boekhouden, zodat de gemeenschap zelf de toekomstige kosten kan dragen. Watercomités leren ook over de oorzaken van het dalen en stijgen van het grondwaterpeil en zijn verantwoordelijk voor maatregelen om het grondwaterpeil in stand te houden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ze het gebied moeten beschermen tegen ontbossing.

Watercomités worden al gevormd voordat de watervoorziening is aangelegd, zodat de lokale bevolking een stem heeft in het bepalen van de locatie van de watervoorziening.

Waarom is het zo belangrijk dat mannen én vrouwen in een watercomité zitten?
Mannen en vrouwen kunnen verschillende behoeftes hebben als het gaat om het gebruik van water. Het kan bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid zijn van mannen om het vee te voorzien van water, terwijl het water voor huishoudelijk gebruik de verantwoordelijkheid is van vrouwen. Daarom is het belangrijk dat beide groepen geraadpleegd worden voordat een nieuwe waterput wordt geslagen en dat beide groepen betrokken zijn bij het onderhoud.U kunt direct doneren!

De wereld groeit als we delen. Hoe steunt u ons? Wij komen op voor de allerarmsten. Door te investeren in kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, opgezet door de mensen zelf. Zonder uw hulp is ons werk onmogelijk.