Water en gezondheid

Water en gezondheid

Toegang tot schoon water is van levensbelang! Niet alleen heeft water directe invloed op onze gezondheid, gebrek aan schoon water werkt op veel terreinen door. Vrouwen en kinderen besteden per dag uren aan water halen, tijd die ze niet kunnen benutten voor andere dingen. Kinderen die ziek zijn door vervuild water presteren slechter op school. Geld dat besteed kan worden aan voedsel voor het gezin, wordt besteed aan medicijnen en zonder water is het onmogelijk om voedsel te verbouwen en vee te houden.

Gezondheid
In het zuiden wordt ongeveer 80% van de ziektes veroorzaakt door vervuild water. De toegang tot schoon drinkwater zorgt ervoor dat minder mensen ziek worden door bijvoorbeeld diarree, hepatitis A, dysenterie, tyfus en cholera. Dit zijn allemaal ziektes die worden overgebracht door vervuild water. Met name kinderen zijn gevoelig omdat hun immuunsysteem nog kwetsbaar is. Het is zelfs zo dat 20% van de sterfgevallen van kinderen jonger dan vijf jaar, het gevolg is van een water-gerelateerde ziekte. 

Productiviteit
Een slechte gezondheid leidt ook tot een lage productiviteit. Zieke mensen kunnen weinig bijdragen aan het huishouden, kunnen niet of nauwelijks werken en geld verdienen en zieke kinderen kunnen niet goed studeren. Het geld dat besteed wordt aan medicijnen kan niet voor andere doeleinden gebruikt worden, zoals voedsel of school. Daarnaast besteden wereldwijd miljoenen vrouwen en kinderen dagelijks uren aan het halen van water. Dat is tijd die ze niet kunnen besteden aan andere dingen, zoals werken of naar school gaan. De VN schatten in dat alleen al in sub Sahara-Afrika vrouwen en meisjes 40 miljard dagen besteden aan het halen van water. Dat is net zoveel als de werkdagen van de werkende bevolking in een land als Frankrijk!

School
Jaarlijks gaan 443 miljoen schooldagen verloren omdat kinderen ziek thuis blijven door het drinken van vervuild water. Kinderen die wel naar school komen, kunnen niet goed presteren. Daarnaast missen veel leerlingen kostbare lesuren omdat ze voor het gezin lange afstanden moeten afleggen om water te halen. Dit geldt met name voor meisjes, die in veel gemeenschappen verantwoordelijk zijn voor het halen van water. En als scholen geen goede sanitaire voorzieningen hebben, blijven veel meisjes thuis als ze ongesteld zijn. Ook dat leidt dus weer tot verlies aan lesuren. 

Voedselzekerheid
Om voedsel te verbouwen is water nodig. Hetzelfde geldt voor het houden van dieren: zonder water sterft het vee. Overigens is niet alleen voor het verbouwen van voedsel water nodig: ook voor het bereiden van de dagelijkse maaltijden is schoon water nodig. Wie niet of nauwelijks beschikt over schoon water om voedsel te verbouwen, vee te houden en om te koken, heeft dus dagelijks een grote uitdaging op het gebied van voedselzekerheid.

U kunt direct doneren!

De wereld groeit als we delen. Hoe steunt u ons? Wij komen op voor de allerarmsten. Door te investeren in kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, opgezet door de mensen zelf. Zonder uw hulp is ons werk onmogelijk.